Când porcul capitalismului zboară!

Bogdan Ghiu
Bogdan Ghiu s-a nascut la 5 iulie 1958. Este poet, eseist, critic si teoretician (literatura, arte, media), traducator. A publicat poezie: „Fragmente din Manual”, in Cinci, 1982; „46 de caligrame ajutatoare”, in 9 poeti, 1984; Manualul autorului, 1989; Poemul cu latura de 1 metru, 1996 (Premiul Uniunii Scriitorilor); Arta consumului, 1996 (Premiul Uniunii Scriitorilor); Arhipelogos, 1997; Pantaloni si camasa, 2000; Manualul autorului (editie completa si definitiva), 2004; (Poemul din carton) Urme de distrugere pe Marte, 2006; eseuri: Grame, 1997; Ochiul de sticla. Texte privind televiziunea. 1991-1997, 1997; Evul Media sau omul terminal, 2002; Facultatea de litere. Mic indreptar de gindire gresita, 2004 (Premiul Asociatiei Scriitorilor Bucuresti). Traduceri din M. Foucault, J. Derrida, P. Bourdieu, G. Deleuze, F. Guattari, G. Bataille, J. Baudrillard, H. Bergson, P. Ricoeur, R. Rorty, P. Veyne, S. Kofman, D. Anzieu, Sade, Baudelaire, Artaud, M. Leiris, M. Duras, Annie Le Brun etc.

Mai mult decât mulţi dintre artiştii contemporani, Daniel Knorr e un copil care construieşte propriile jucării din jucăriile vinovate, epuizate, criminale ale adulţilor, propunându-ne altele. După ce, în urmă cu câţiva ani, se jucase cu tramvaiele Bucureştiului, de data aceasta iată-l tipărind bani (dolari, banul arhetipal) uriaşi (banii nu mai înseamnă nimic, valoarea lor e tot mai mică), pe care însă îi transformă la loc în ceea ce sunt, punându-le forma în acord cu semnificaţia atent pliată (istoric), redându-le povestea ascunsă, relaţia esenţială: bani-porci.

Daniel Knorr reamorsează o bombă veche, pliindu-i la loc semnificaţiile explozive. Aproape că nici nu bănuim ce se ascunde în pliurile acestor porci-de-bani! El reface istoria esenţială a capitalismului (bani-porci) printr-un origami (aproape) monumental ca largă accesibilitate socială, ca spiritualitate populară. Înapoi la copilărie! Din bani (dolari) nu mai putem face decât porci de hârtie! Să-i depliem.

Numai de lecţii, de învăţătură, de pedagogie, de educaţie şi de permanentă reeducare va fi (e tot timpul) vorba. Să ne aducem aminte.

„Remember that TIME is Money. (…) Remember that Money is of a prolific generating Nature. Money can beget Money, and its Offspring can beget more, and so on. (…) The more there is of it, the more it produces every Turning, so that the Profits rise quicker and quicker. He that kills a breeding Sow, destroys all her Offspring to the thousandth Generation. He that murders a Crown, destroys all it might have produc’d, even Scores of Pounds.”

„Ia aminte că timpul înseamnă bani. (…) Ia aminte că banul are o natură productivă şi rodnică. Banii pot produce bani, iar aceştia, la rândul lor, pot produce şi mai mulţi. Şi aşa mai departe. (…) Cu cât există bani mai mulţi, cu atât ei produc în circulaţie mai mult. (…) Cine taie o scroafă nimiceşte pe toţi urmaşii ei până într-a mia generaţie. Cine distruge o monedă de cinci şilingi asasinează tot ce s-ar fi putut produce cu ei: coloane întregi de lire sterline.”

Biblic: capitalismul ca nebunie întru Domnul, mai exact întru Sfântul Duh-Capital. Istoria capitalismului ca unică fenomenologie a spiritului.

Advice to a Young Tradesman, Written by an Old One, celebra lecţie istorică adresată, în 1748, de către Benjamin Franklin copilului întru capitalism, modernitate, revoluţie industrială & comp care era (între timp a ajuns un vicios copil bătrân) burghezul încă neînţărcat de feudalitate şi de Vechi Regim, de economie domestică, a făcut obiectul a cel puţin unei controverse, la fel de celebre.

În Etica protestantă şi spiritul capitalismului (1934), Max Weber vedea în acest text „un document al acestui «spirit»”, „într-o puritate aproape clasică”, o „ilustrare” a ciudatei, revoluţionarei datorii faţă de capital ca „«etică» sui-generis” (ce de ghilimele! câtă prudenţă! câtă nesiguranţă!), ca „ethos sui-generis” specific „numai capitalismului vest-european şi american”: „câştigarea de bani, de toţi mai mulţi bani, concomitent cu evitarea strictă a tuturor plăcerilor neînfrânate”.

Omul de ştiinţă Max Weber avea dreptate să ezite, să ne propună să aşteptăm sfârşitul cercetării ca sfârşit al istoriei, dacă vrem să lămurim „conceptul cam pretenţios de «spirit» al capitalismului”. Vedem, azi, că „inversarea”, că erezia capitalistă a fost resorbită, corectată, şi că banii au ajuns să fie produşi, în cantităţi niciodată prea mari, tocmai prin plăceri şi pentru plăceri. Adevăratul „spirit” al capitalismului nu este cel ideologic-religios ascetic al începuturilor pioase, edificatoare, misionare, mincinoase, ideologice, ci hedonismul, adică voracitatea. Bani-porci. Prima normalizare.

Este tocmai ceea ce denunţa Georges Bataille în Partea blestemată (1949), contrazicându-l pe Weber: „spiritul şi morala capitalistă nu au fost aproape niciodată exprimate în stare pură”, de unde „caracterul de la bun început (s. a.) greu de apărat al capitalismului”; principiilor eretice ale capitalismului „a fost cu neputinţă să li se dea curs fără un preambul, fără a li se conferi, în prealabil, masca unei divinităţi de neatins”. „Principiul lui Franklin (bani-porci, n.m., B.G.) continuă, fireşte – rareori formulat, însă, ca atare –, să conducă economia (fără îndoială, spre impas).”

Spre deosebire de Bataille (sau confirmându-l paradoxal, după modelul propriei sale „economii generale”), deşi capitalismul „a distrus lumea sacră, lume a consumării neproductive, şi a dat pământul pe mâna oamenilor care nu aveau în vedere decât producţia, pe mâna burghezilor”, se pare că azi am revenit pe calea cea bună, capitalismul s-a „corectat” antropologic, nu mai constituie o erezie: este pe deplin sacrificial. Capitalism hedonist-sacrificial, deci. Nicio contradicţie. A doua normalizare.

Dar şi nicio noutate. Aceeaşi lecţie adresată omului-copil dresabil, dar needucabil. Dintotdeauna, adică de mult, copiii sunt învăţaţi să economisească (să deprindă falsul capitalism ideologic, fabula capitalismului pios, ascetic, până ce prinde ca nouă religie) cu ajutorul unor puşculiţe în formă de purceluş cel mai adesea roz: piggy bank. Uşor de introdus în el doar câte o monedă, dar greu de scos, porcul trebuie spart, distrus. Porcul măruntelor economii ale oamenilor, ale oamenilor-copii nu a fost oare spart? Oare nu tocmai la spargerea puşculiţei-porc, la spargerea băncilor-porci ale capitalismului global asistăm? Nu este ideologia capitalismului o povestioară edificatoare depăşită, contrazisă tocmai de către învăţătorii ei? Porcul care a înghiţit şi a transmutat (în el însuşi: Duh-Capital) economiile oamenilor a fost spart. Artistul-copil reface ironic porcul, banii înşişi sunt puşculiţa, economia. Fără transmutaţie şi transsubstanţiere însă: hârtie din hârtie, Capital adevărat!

Porcul este simbol tradiţional, pre-capitalist, pre-industrial (deja în viziunea aurorală a lui Franklin, banii-purcei erau produşi industrial, ca în abatoarele post-Shoah de azi: producţie de fiinţă pentru sacrificiu, bio-necro-politică) al abundenţei, al prosperităţii, al norocului: al economisirii vii. Omnivor, metabolismul porcin e alchimie capitalistă pură, economie trăită: creuzet viu, transformă totul în carne-rezervă, depozit. Porcul e garanţie. Bio-bani, „viaţă nudă” direct producătoare, prin însuşi faptul că e, de profit. N-am ajuns noi înşine nişte porci-puşculiţe? Cu o consistenţă tot mai butaforică, de hîrtie?

În sfârşit, origami: veche artă de spiritualitate populară extra-europeană. Artă-lecţie, artă-terapie: iar copii, iar învăţătură! Din nou asceză, nemincinoasă însă, ne-sacrificială, creatoare. Arta-meşteşug a celor 1 000 de cocori salvatori.

La Daniel Knorr, banul devine, din formă (goală, vorace), substanţă pentru alte forme.

Model în mic, operaţia artistului. Lecţie nepedagogică. În capitalismul financiar actual, nu cum să faci bani e problema (bani se fac din orice, nu doar „timpul înseamnă bani”, lumea toată devine automat, direct bani), ci ce să faci cu banii, din bani, în ce valori să transsubstanţiezi „spiritul” Capitalului. Ajuns valoare supremă, ultimă, pierzându-şi caracterul tranzitiv-instrumental, Banul-Dolar nu mai mai trimite dincolo de sine, nu mai poate produce valori transcendente, ci se reproduce sacrificial, vorace, omnivor, porceşte: capitalism antroporcesc.

Grămezi, purcoaie, porcoaie de bani-porci, de bani-puşculiţă crescând, îngrăşându-se tocmai pentru că nu mai au nicio valoare, niciun exterior, nicio lume, sunt hârtie şi atât. Banii redevin disponibili ca materie indiferentă. Redevin precari, aerieni. „Când o zbura porcul!”

E o artă, azi, să mai faci ceva din bani, cu banii. Aşa-numita Criză actuală e una de devalorizare prin hipertrofiere: semnul omnivor explodează, echivalentul universal nu mai are ce să echivaleze, şi pentru cine. Nu întâmplător asistăm ici şi colo la reluarea istoriei banilor, a monedei: o întoarcere la copilărie.

Artistul reface povestea capitalismului implodat ca simplă poveste, arătând spre un post-capitalism ironic-pneumatic în care numai artele imediate, accesibile, marginalizate batjocoritor de modernitate (arte manuale, meşteşuguri, jocuri de copii), mai sunt posibile.

Daniel Knorr redă spiritul „manual” al unei ieşiri netraumatice, re-copilăreşti, din capitalism. Lecţie veche, dar fără pedagogie. Ironia sa vine din comedia istorică a ceea ce, pliind, depliază.

Knorr face în sfârşit să zboare porcul capitalist.

INFO

Piggy Bank

Artiști / Artists: Daniel Knorr și/and Coate-Goale

Salonul de proiecte
Calea Moșilor nr. 62-68, București, Etaj 2 / Bucharest, 2nd Floor

Perioada / Period: 24 aprilie – 10 iunie 2012
Vernisaj / Opening: marți, 24 aprilie 2012, ora 19.00 / Tuesday, April 24th 2012, 19.00

Daniel Knorr (născut în 1968 la București) trăiește și lucrează la Berlin. Între expozițiile recente: At Your Service: Art and Labor, Muzeul Tehnicii, Viena (2012); Kunsthalle Viena (2012); Daniel Knorr – Led R. Nanirok, Kunsthalle Basel (2009, solo); Scherben bringen Glück, Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2008, solo); The way politics influences art and vice versa, Fondazione March, Padova (2008, solo); Bienala de la Berlin (2008); Manifesta 7 (2008); U-TURN – Quadrienala de Artă Contemporană, Copenhaga (2008); Spațiul Public București (2007).

Coate-Goale / Sorin Popescu (născut în 1988 la Craiova) este student al Facultății de Farmacie din Craiova, dezvoltându-și în paralel o identitate artistică sub numele de Coate-Goale. Face diverse intervenții în spațiul public și e preocupat, de asemenea, de fotografia analogică, căutând să îmbine pasiunea lui pentru chimie cu investigațiile de natură artistică. A expus recent, în decembrie 2011, o instalație fotografică în cadrul „Experimentului hibernal” la Spatiul Platforma din București.

Daniel Knorr (born in 1968 in Bucharest) lives and works in Berlin. Among his latest exhibitions are included: At Your Service: Art and Labor, Das Technische Museum, Vienna (2012); Kunsthalle Viena (2012); Daniel Knorr – Led R. Nanirok, Kunsthalle Basel (2009, solo); Scherben bringen Glück, Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2008, solo); The way politics influences art and vice versa, Fondazione March, Padua (2008, solo); the Berlin Biennale (2008); Manifesta 7 (2008); U-TURN – Contemporary Art Quadrennial, Copenhagen (2008); Public Space Bucharest (2007).

Coate-Goale / Sorin Popescu (born in 1988 at Craiova) is a student of the Pharmacy Faculty at University of Medicine and Pharmacy in Craiova; in parallel, he is developing an artistic identity under the name of Coate-Goale. He makes various interventions in the public space, being concerned with, among other things, analogue photography. Coate-Goale combines his passion for chemistry with artistic investigations.  In December 2011, he exhibited a photographic installation at the “Experiment Hibernal” (“Hibernal Experiment”), an event organized by Spatiul Platforma in Bucharest.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole