NUMELE AUTORULUI

Petru Negura

6 ARTICOLE
Petru Negură (născut în 1974 la Chişinău), este lector la Universitatea Pedagogică de Stat din Modova (Chişinău), doctor în sociologie (la E.H.E.S.S., Paris), fost elev al Şcolii Doctorale Francofone în ştiinţe Sociale de la Bucureşti şi alumnus al Colegiului Noua Europă (Bucureşti). P. Negură este autorul cărţii Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline, L'Harmattan, Paris, 2009. P. Negură a semnat numeroase articole de sociologie şi istorie socială în reviste internaţionale de specialitate.

7 aprilie: Avataturile unei revoluţii cu chaturi şi pietre

Participanţii la manifestaţiile de la Chişinău de 6-7 aprilie 2009, ca şi observatorii şi analiştii acestor evenimente, sînt astăzi de acord asupra insuficienţei informaţiilor...

Engineering Moldovan Identity: Moldovan Writers from Stalinism to the Independence

ISSUE: Republic of Moldova: Romania’s Superiority Complex  Identity and Cultural Conflicts One of the main tasks attributed to Soviet Moldovan writers and “creative intellectuals”, from...

Criza identităţii naţionale în Republica Moldova: o problemă a maselor sau o problemă a elitelor?

 TEMA: Republica Moldova: complexul de superioritate al României Se consideră de bon ton, aproape un truism, să spui azi că populaţia Republicii Moldova suferă de...

Inginerii identităţii moldoveneşti: scriitorii moldoveni, de la stalinism la independenţă

 TEMA: Republica Moldova: complexul de superioritate al României Conflicte identitare şi culturale Una din sarcinile principale atribuite scriitorilor şi „intelectualităţii de creaţie” din Moldova sovietică,...

Transnistria: două maluri, un război

Premisele unei situații de conflict pe Nistru apar în iulie 1924, la momentul creării Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești (RASSM) pe malul stâng al...

O ţară, două singurătăţi

Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie realizat de un institut independent (CBS „Axa”, 1 martie 2011) a scos din nou în prim plan...

Ultimele articole