Articole de Liviu Voinea

Despre Liviu Voinea

Liviu Voinea (n. 1975) a absolvit Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din ASE, iar în 1998 a obţinut titlul de Master în Administrarea Afacerilor (MBA) la prestigioasa Stockholm University School of Business. La 24 de ani a devenit doctor în economie la ASE. Are o specializare în sociologia bunăstării la Universitatea Bucureşti şi o diplomă în statistică în ştiinţele sociale la University of Essex, Marea Britanie.

Ungaria a căzut de pe harta Europei

TEMA: Ungaria încotro? Ungaria devine prima ţară din UE care se plasează clar în afara de­mo­cra­ţiei şi a economiei de piaţă. Modi­fi­carea Constituţiei, în sensul creşterii pu­terii Guvernului şi a castrării Băncii Centrale (Guvernul va avea ac­ces la rezervele valutare ale băncii cen­trale – pe model argentinian), precum şi în sensul restrângerii unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, a în­gră­dirii justiţiei şi a condamnării par­ti­dului de stânga ca urmaş al comuniştilor, reprezintă o nouă treaptă pe scara măsurilor luate de Guvernul Orban. A început cu naţionalizarea fondurilor de pensii private, o măsură pentru care se pot găsi justificări, dar la care se putea ajunge şi altfel (cum ar fi prin eliminarea obligativităţii contribuţiei la pensiile private). A … Continuă să citești

În categoria Enter | 92 comentarii

Deficitul structural: o virtute individuală transformată în viciu colectiv

Deşi nu mai este timp pentru compromisuri, Europa tocmai a mai rea­lizat unul. Întărirea guvernanţei economice este un substitut care să ascundă lipsa unui guvern european. Măsurile de disciplină bugetară sunt inoperante în absenţa unei Trezorerii comune, iar moneda unică nu are destulă substanţă până când nu se emit obligaţiuni comune. Sunt adeptul dezbaterii înainte de decizie. În principiu, locul României este fără îndoială alături de Germania, Franţa şi ceilalţi parteneri europeni; politica izolaţio­nismului poate se potriveşte Marii Britanii, dar nu României. Dar modul în care ne raliem noilor reguli şi instrumente în formare poate fi subiect de discuţie. România putea, şi încă mai poate, cere o perioadă de tranziţie (Germania însăşi, singura ţară europeană care … Continuă să citești

În categoria Enter | 6 comentarii

Scrisoare deschisă adresată domnului Jeffrey Franks și ce a răspuns Jeffrey Franks la scrisoarea deschisă

Scrisoare deschisă adresată domnului Jeffrey Franks Vă scrie un tânăr economist român independent. Mi-am făcut studiile în România şi la Stockholm, dar aceasta nu e o crimă mai mare decât aceea că dumneavoastră v-aţi făcut studiile la Chicago. Avem acelaşi interes, de a găsi soluţii pragmatice pentru ieşirea din criză. Creşterea economică nu este din păcate un obiectiv al programului FMI cu România. Sub conducerea dum­neavoastră (cred că este corect să spun asta), România nu a aplicat nici relaxare cantitativă (cum au făcut SUA sau Marea Britanie), nici stimu­lare pe latura de investiţii publice (cum au făcut Germania sau Franţa în 2009, de exemplu). Totuşi, sub ochii dumneavoastră se fac excese în cheltuielile de achiziţii publice … Continuă să citești

În categoria Enter | 96 comentarii

Manifestul economiştilor indignaţi

Am fost invitat de colegi economişti din Spania să ader la o nouă mişcare, apolitică dar nu imparţială, în sensul în care ea contestă curentul principal de gândire economică şi de ac­ţi­u­ne a factorilor de decizie cu privire la cauzele şi soluţiile crizei. Nu este sin­gura formă de organizare inspirată de mişcarea indignaţilor, o formă de protest pornită pe 15 mai 2011 în ma­rile oraşe spaniole ca reacţie la mă­surile de austeritate. Manifestul eco­nomiştilor indignaţi, reuniţi în or­ga­nizaţia econoNuestra (economia noastră, în traducere) poate fi citit pe site-ul www.econonuestra.org.    Mă alătur acestui demers şi cred că el poate fi extins, paşnic şi bine ar­gumentat, şi în ţările din Estul Europei. Modelul economic dominant în prezent … Continuă să citești

În categoria Enter | 59 comentarii

Şi bogaţii trebuie să plângă

Criza economică şi financiară, ur­ma­tă de pachete de austeritate bazate pe reduceri de cheltuieli şi eventual creşteri de taxe şi impozite indirecte (gen TVA, contribuţii so­cia­le sau ac­ci­ze), are drept consecinţă clară adân­cirea disparităţilor sociale între bo­gaţi şi săraci. Atunci când se iau mă­suri generale, nediferenţiate, veni­tul disponibil al săracilor scade şi mai mult comparativ cu cel al bogaţilor. Aşa cum subliniază şi profesorul de economie Mark Blyth de la Universitatea Brown din SUA (unul dintre cei mai acerbi critici ai austerităţii), cei aflaţi la baza distribuţiei venitu­ri­lor vor cumpăra şi mai puţin într-o eco­nomie mai inegală, mai scumpă şi mai instabilă. Mai mult, clasa de mijloc alunecă de obicei înapoi în sărăcie pe fondul creşterii … Continuă să citești

În categoria Enter | 127 comentarii

De ce nu sunt bani de pensii? Un alt adevăr incomod

Ştim că nu sunt bani de pensii. Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat (bugetul de pensii, în traducere li­be­ră) a fost de peste 10 miliarde de lei anul trecut şi va depăşi 14 mili­ar­de de lei anul acesta, bani care se transferă de la bugetul de stat pentru a putea acoperi plata pensiilor. Dar nu ştim mai nimic despre cauzele reale ale acestui deficit în afară de versiunea oficial-contabilă conform căreia contribuţiile nu sunt suficiente pentru nivelul actual al pensiilor. Am coordonat o echipă care a re­a­­lizat un stu­diu econometric într-un pro­iect POSDRU derulat prin Blocul Na­ţional Sindical care şi-a pro­pus să răspundă la această întrebare foarte simplă dar şi neaşteptat de incomodă: de ce nu … Continuă să citești

În categoria Enter | 63 comentarii

Euro – să-l pipăi şi să urlu „este”?

Dezbaterea despre ţinta pentru euro s-a terminat înainte de a începe. Mi-e teamă că influenţa politicului în decizia economică nu este străină de această situaţie. Este nevoie de clarificări, pentru a înţelege realităţile şi provocările adoptării monedei europene. Ne trebuie sau nu ne trebuie euro, de ce şi de când? Şi mai ales – ne ajută cu ceva? Prea am ajuns cu euro la nivelul mistic din Psalmul VI al lui Tudor Arghezi: „Singuri, acum în marea ta poveste/ Rămân cu tine să mă mai măsor/ Fără să vreau să ies biruitor./ Vreau să te pipăi şi să urlu «Este!»„. România a anuţat că menţine anul 2015 ca ţintă pentru adoptarea euro. O fi bine? Cu … Continuă să citești

În categoria Enter | Comentariile sunt închise pentru Euro – să-l pipăi şi să urlu „este”?

Adevărul despre cheltuielile de protecţie socială

România are unul dintre cele mai scăzute niveluri ale cheltuielilor de protecţie socială din Europa. Ne găsim la jumătate din media zonei euro în ce priveşte ponderea în PIB a cheltuielilor de protecţie socială (14% faţă de 27%) şi la 60% din media zonei euro în ce priveşte ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB (7,4% faţă de 12,4% – date pentru 2008). Mai mult, în valori absolute, România are cele mai mici cheltuieli de protecţie socială pe cap de locuitor din UE, şi anume 339 de euro anual, de 20 de ori mai puţin decât media zonei euro. Deşi aceste cheltuieli s-au dublat după 2004, ele rămân cele mai mici din Europa, mai mici chiar şi … Continuă să citești

În categoria Enter | 3 comentarii

Capcana portugheză

Portugalia a cerut UE ajutor de urgenţă în valoare de 80 de miliarde de euro. Dacă ar fi fost membră a zonei euro, România ar fi contribuit cu 2 miliarde de euro la pachetul european de ajutor. Ridicolul unei astfel de situaţii nu l-ar depăşi pe cel al situaţiei reale în care Irlanda, Grecia sau Spania – ţări membre ale zonei euro, dar cu mari probleme ale datoriei publice – vor trebui să se împrumute pentru a contribui la salvarea Portugaliei. Recursul la ajutor extern e văzut ca o umillinţă şi ca o pierdere a suveranităţii naţionale în presa portugheză (articolul „Injustiţia crizei” în Diario Economico din 9 aprilie), iar în presa britanică este catalogat ca … Continuă să citești

În categoria Enter | 51 comentarii

Adevărat a înviat?

Ni se tot anunţă de către autorităţi ieşirea din criză la sfârşitul lunii martie. Este o profeţie care se împlineşte singură, în sensul că Institutul de Statistică nu va cuteza, probabil, să se pună de-a curmezişul. Dacă economia României chiar a înviat din morţi, sau dacă are doar un spasm în timpul autopsiei, rămâne să ne con­vin­gem în trimestrele următoare. O creştere de 0,1% – cum a fost în tri­mestrul IV din 2010 – este irelevantă câtă vreme marja de eroare a unor astfel de estimări (revizuibile periodic) este de circa 0,3% din PIB. De aceea, creşterea din trimestrul I 2011 va trebui să fie ceva mai con­vin­gă­toare – măcar peste marja de eroa­re. Dar orice … Continuă să citești

În categoria Enter | 5 comentarii