Articole de Dan Neumann

Alegerile pierdute

Un comentariu de la Dan Neumann pe care îl reproducem aici   În apropierea alegerilor din 12 decembrie, 2016, elitele se schimbă între ele, precum cărțile de joc. Bandiții se ridică de pe scaun și alții, la fel de buni, le iau locul. Puterea se transferă în pace, iar democrația se simte satisfăcută. Conștiințele răsuflă ușurate încă o dată. Plebea înghite în sec, prădătorii statului caută legitimări, iar capitalul străin are o cotă de popularitate pentru care nu a făcut nici un efort. Proletarii salută imperialismul marelui capital global. Ce ne facem tovarăși? Cu cine votez? 1) Nu votez cu PSD. Este partidul răspunzător de distrugerea economiei socialiste între 1990-1996. E locul în care burghezia roșie … Continue reading

Posted in Insert | Comments Off on Alegerile pierdute

În căutarea marxismului pierdut

O nouă recenzie la cartea lui Ștefan Guga, Sociologia istorică a lui Henri H. Stahl, semnată de Dan Neumann. Pe site au mai apărut deja două recenzii la această carte ce pot fi consultate aici și aici. “Scopul acestui volum este de a reconstitui sociologia istorică a lui Stahl și de a-l recupera ca sociolog marxist, parte integrantă a tradiției marxiste locale și participant în dezbaterile marxiste internaționale.”[i] Ștefan Guga, autorul Sociologiei istorice a lui Henri H. Stahl, este un intelectual de stânga care tulbură, pur și simplu, apele. Mijlocul prin care își duce la capăt planul nu este acela de a răscoli și de a desface în bucăți intrepretările dominante asupra societății românești, cele izvorâte … Continue reading

Posted in Insert | Comments Off on În căutarea marxismului pierdut

Naomi Klein și neoliberalismul

Some of the most infamous human rights violations of this era, which have tended to be viewed as sadistic acts carried out by antidemocratic regimes, were in fact either committed with the deliberate intent of terrorizing the public or actively harnessed to prepare the ground for the introduction of radical free-market “reforms.” (p. 10) Naomi Klein este deja o celebritate de stânga la nivel mondial. De la apariția cărții The Shock Doctrine (2007), Naomi Klein s-a metamorfozat în vocea publică a social-democrației “globale”, a activismului politic anti-establishment. La origini, canadiana este o jurnalistă talentată, vizibil inteligentă, o foarte bună vorbitoare în public, educată într-o egalitară Canada și originară dintr-o familie de evrei pacifiști cu simpatii stângiste. … Continue reading

Posted in Biblioteca, Enter | 16 Comments

Robert C. Tucker și delirul moral

O father Abram, what these Christians are, Whose own hard dealings teaches them suspect The thoughts of others! (The Merchant of Venice) Cu cât un domeniu al cunoașterii este cu un pas mai îndepărtat de filozofie (sau cu expresia metafizică a filozofiei), cu atât acesta se distanțează de originile sale, căpătând calitatea unei specializări autonome și concretețe empirică. Istoria ideilor nu este științifică în acest sens. Individualizarea fiecărei științe autentice (istoric datată ca modernă) se clădește pe văduvirea progresivă a filozofiei de puterile sale epistemice. Cu toate acestea, dacă tradiția empirică și logică anglo-saxone nu constituie o sursă de interogație existențială pentru filozofia analitică (sceptică încă de la David Hume în privința sistemelor metafizice atotcuprinzătoare – … Continue reading

Posted in Biblioteca, Sala de lectură | 4 Comments

De la țară la oraș în Rusia premodernă

Robert C. Allen ocupă de câteva decenii o poziție ilustrativă de istoric al economiei serios, sobru și, în același timp, intrigant. Dacă despre ororile Gulagului aflăm atâtea pe larg în lucrarea Annei Appelbaum, iar cât privește cultura politică a Rusiei îi avem pe Richard Pipes, Adam Ulam, Martin Malia, Leonard Schapiro, Isaac Deutscher sau pe Sheila Fitzpatrick, de crimele lui Stalin suntem informați cu pasiune pentru cel mai mărunt detaliu morbid de Robert Conquest, Orlando Finges, Robert C. Tucker, Robert Service, Simon Sebag Montefiore, economia URSS-ului de la fondarea sa în 1922 până la disoluția din 1991 e aparent un subiect secundar sau prea specializat pentru a beneficia de un interes pe măsura biografiilor și a … Continue reading

Posted in Enter, Sala de lectură | 2 Comments

Noua aristocrație sau Thomas Piketty

Celibatarii și marele capital Într-un roman de o răutate diabolică și de o frumusețe rece din 1934, Henry de Montherlant, membru de onoare al Academiei franceze, redă declinul a doi aristocrați trecuți de jumătatea vieții. Celibatarii cuprinde o întâmplare din Franța anului 1924. Arcul istoriei familiale se întinde până la 1869, deci putem spune că Montherlant, cu frenezia unui Balzac sadic, închide în copertele unei cărți de dimensiuni medii o secțiune a societății franceze din intervalul 1869-1918. Protagoniștii sunt trei la număr: primul, baronul Elie de Coëtquidan, un bătrân în jur de 65 de ani (o vârstă onorabilă pentru începutul de secol XX), virgin, imbecil și câinos, fratele sau, baronul Octav, o canalie egoistă care trăia … Continue reading

Posted in Sala de lectură | 10 Comments