Maidanul şi programul stîngii: Programul-manifest al Opoziţiei de stînga din Ucraina

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Stînga ucraineană a ieşit cu un text-manifest prin care vrea să se delimiteze atît de puterea oligarhică actuală cît şi de discursul dreptei populiste  proeuropeane. CriticAtac a publicat un număr de texte dedicate protestelor din Ucraina: Evroluţia: EuroMaidanul, EuroViolenţă, EuroPace, EuroBani. Reportaj de la miezul nopţii de Vasile Ernu,  Ucraina: zile de hotărâri, zile de luptă de Ilia Budraitskis, Support Ukrainians but do not legitimize the far-right and discredited politicians! by Volodymyr Ishchenko , Ukraine: Nothing at Stake, Everything at Stake by Ryan Culpepper .

Acum vă propunem

Programul-manifest al Opoziţiei de stînga din Ucraina

1. DEMOCRAȚIA ÎN LOCUL PUTERII OLIGARHILOR

Trecerea de la o republică prezidențială la una parlamentară cu limitarea autorității președintelui la funcțiile de reprezentare pe scena internațională. Transferul atribuțiilor puterii de la administrațiile superioare la comitetele executive ale organelor electorale (ale consiliilor) din teren. Dreptul la revizuirea deputaților care nu au justificat încrederea acordată, instituirea eligibilității judecătorilor și a șefilor de poliție.

 2. NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR RAMURI ALE ECONOMIEI

Industria metalurgică, industria mineritului și industria chimică, precum și întreprinderile ce țin de infrastructură (energie, transport și comunicații) trabuie să contribuie la bunăstarea societății.

 3. CONTROLUL MUNCITORILOR ASUPRA ÎNTREPRINDERILOR TUTUROR FORMELOR DE PROPRIETATE

Construirea, după model european, a unei rețele extinse de asociații profesionale independente, care să controleze activitatea conducerii și să asigure drepturile angajaților la locul de muncă. Extinderea dreptului la grevă (refuzul de a munci în cazul neplății salariului). Dreptul de a obține credit în contul angajatorului în schimbul reținerii salariului (după modelul Portugaliei). Garantarea publicării on-line a datelor financiare ale tuturor întreprinderilor de producție, contabilitate și administrare pentru care lucrează mai mult de 50 de angajați sau care dețin un profit mai mare de 1 milion de dolari.

 4. INTRODUCEREA IMPOZITULUI PE LUX

Impozitarea la o rată de 50% pentru achiziționarea de obiecte de lux – iahturi, automobile de lux ș.a. al căror cost depășește 1 milion de grivne. Introducerea impozitării progresive a profitului persoanelor fizice. Creșterea necesară a ratei de impozitare până la 50% pentru persoanele cu un profit anual mai mare de 1 milion de grivne, urmând exemplul Danemarcei (în formula aceasta, numai Rinat Ahmetov ar fi achitat la bugetul de stat pe 2013, nu 400 de milioane la o rată de 17%, ci 1,2 miliarde de grivne).

 5. ÎNCETAREA INTRODUCERII CAPITALULUI ÎN COMPANII OFFSHORE

Anularea actelor normative conform cărora întreprinderile ucrainene sunt exonerate de impozitare în rândul țărilor offshore cu scopul profilaxiei introducerii capitalurilor în companii „offshore”. Arestarea tuturor „companiilor offshore” din Ucraina, cu numirea unei administrații provizorii până la momentul dovedirii legalității mijloacelor investite.

6. DIVIZIUNEA REALĂ A PUTERII ȘI BUSINESSULUI

Interzicerea de a ocupa o funcție publică și de a alege deputați în consilii la orice nivel, dintre și de către persoanele cu un profit anual mai mare de 1 milion de grivne. Desfășurarea alegerilor generale prin punerea în aplicare a restricțiilor enunțate mai sus.

7. REDUCEREA CHELTUIELILOR ALOCATE APARATULUI BIROCRATIC

Asigurarea unui control transparent asupra cheltuielilor organelor de stat. Derularea unei reforme administrative pentru diminuarea numărului demnitarilor. Deja există foarte multe departamente întregi care pot fi înlocuite prin sfotware. În schimb, în ultimii 8 ani numărul funcționarilor a crescut cu aproape 10% constând din mai mult de 372 de mii de oameni (în Ucraina, pentru o mie de oameni corespund 8 funcționari, în timp ce în Franța – numai 5!).

8. DIZOLVAREA UNITĂȚILOR SPECIALE „BERKUT” ȘI A SUBDIVIZIILOR SPECIALE ALE ACESTORA

Reducerea drastică, începând cu 2014, a cheltuielilor alocate aparatului de constrângere: MAI, SSU (Serviciul de Securitate al Ucrainei), procuratura și subdiviziile speciale ale poliției. Este inadmisibilă o situație în care pentru finanțarea MAI pe 2013 sunt alocate peste 16,9 miliarde de grivne, depășind cu 6,9 miliarde cheltuielile pentru întreg sistemul de sănătate!

9. ACCESUL GRATUIT LA EDUCAȚIE ȘI MEDICINĂ

Acestea pot fi obținute prin mijloacele rezultate din naționalizarea întreprinderilor, din reducerea cheltuielilor alocate structurilor de forță și aparatului birocratic al țării. Eradicarea corupției în cele două sfere se poate realiza numai prin creșterea salarizării medicilor și cardelor didactice și prin restabilirea prestigiului profesiilor din sfera umanistă.

10. ELIBERAREA DE PRIGOANA CREDITULUI EXERCITATĂ DE ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE

Pledăm pentru refuzul colaborării viitoare cu Fondul Monetar Internațional și cu alte agenții financiare internaționale, cât și pentru închiderea filialelor acestora de pe teritoriul Ucrainei. Trebuie adoptat modelul Islandei, refuzând plata datoriilor acumulate de către bancheri și funcționari prin garanții de stat în scopul îmbogățirii personale și a „mandatelor sociale” în locul dezvoltării producției.

Opoziţia de stînga

Traducere de Igor Mocanu

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole