IDENTITĂȚI ÎN DERIVĂ (Expoziţie şi Colocviu)

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Identităţi în derivă (Expoziţie şi Colocviu)

Locul: Chişinău, Republica Moldova
Perioada: 30 octombrie – 13 noiembrie 2012
Organizator: KSAK – Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău

Expoziţie: 30 octombrie -13 noiembrie (10.00-17.00) intrarea liberă
Deschiderea: 30 octombrie (18.00);

Locul: Muzeul Zemstvei,
Adresa: Str. Sciusev 103

Colocviu: 31 octombrie -1 noiembrie (10.00-18.00) intrarea liberă

Locul: Teatru SPĂLĂTORIE (http://www.spalatorie.md)
Adresa: Str. Eminescu 72

IdentităŢi în derivă se axează pe cercetarea, documentarea şi arhivarea fenomenelor identitare din trecutul şi prezentul societăţilor post-socialiste, şi este dedicat contextualizării tendinţelor identitare (unele mai recente, dar şi marcher-i reziduali) la două decenii după dizolvarea Blocului Estic.

Astăzi avem de-a face cu ţări care sunt în unele cazuri blocate între influenţa rusească şi procesul de expansiune a UE, iar în altele scindate între naţionalism şi nostalgia pentru fostele regimuri, precum şi între expansiunea pieţei libere şi agresivitatea establishmentului neo-liberal. Intenţia colocviului este de a investiga un spectru mai larg, trecând dincolo de aspectul strict etnic, către o înţelegere mai largă şi către o dezbatere pe tema noţiunii (în continuă schimbare) de identitate şi a aspectelor sale fluide. Astfel, expoziţia cuprinde o serie de proiecte de arte vizuale în calitate de comentarii relevante la adresa stadiului actual al evoluţiei strategiilor de inginerie socială (studii de caz: Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Georgia şi Armenia).

Participanţi:

Expoziţie:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD],  AlteArte – (Pavel Braila [MD], Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan & Sona Abgaryan [AM], Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],

Colocviu:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Octavian Ticu [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina [UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]

Identităţi în derivă este curatoriat de Ştefan Rusu.

Parteneri de proiect în Moldova: Teatru Spălătorie, Asociaţia Oberlicht, Institutul Cultural Roman, Chişinău, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naţională al Republicii Moldova

Parteneri media: Timpul, Publika TV, CriticAtac, www.barcode.md

IdentităŢi în derivă face parte dintr-o serie de evenimente publice organizate de Centrul KSAK în cadrul HEICO, în parteneriat cu  Fundaţia Heinrich-Boell Brandenburg/Germania, SPACES/Slovacia, Asociaţia Art Today Plovdiv/Bulgaria, Laboratorul de Studii Artistice şi Culturale / Armenia şi Asociaţia GeoAIR /Georgia.

Proiect finanţat de Comisia Europeană

Centrul pentru Artă Contemporană – [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate.

Informaţie referitor la proiect: http://www.art.md

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

eng.

Drifting Identities  (Exhibition&Colloquium)

Location: Chisinau, Republic of Moldova

Period: 30th of October-13th of November, 2012

Organizer: KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau

Exhibition: 30th of October-13th of November (10.00-17.00) open for the public

Opening: 30th of October (18.00);

Location: Zemstvei Museum,
Address: Str. Sciusev 103

Colloquium: 31st of October-1st of November (10.00-18.00) open for the public

Location: SPALATORIE Theater (http://www.spalatorie.md)
Address: Str. Eminescu 72

DRIFTING IDENTITIES is focused on researching, documenting and archiving the identity phenomena located in the past and the present of post-socialist societies and it is dedicated to the contextualization of identity tendencies (some recent, but also some residual markers), two decades after the dissolution of Eastern bloc.

What we have today are the countries in some cases trapped between Russian influence and the EU expansion process, and in other cases torn between nationalism and the nostalgia for the former regime, as well as between the expansive development of the open market and the aggressiveness of neo-liberal establishment. The aim of the colloquium is to investigate a wider spectrum, going beyond the exclusively ethnical aspect, towards a broader understanding and debates around the changing notion of identity and its fluid aspects. Thus, the exhibition includes a number of visual art projects as relevant comments on the evolution of the social engineering strategies in its current state (case studies: Bulgaria, Slovakia, Ukraine, Belarus, the Republic of Moldova, Georgia and Armenia).

Participants:

Exhibition:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte – (Pavel Braila [MD], Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan&Sona Abgaryan [AM], Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],

Colloquium:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Octavian Ticu [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina [UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]

Drifting Identities is curated by Stefan Rusu.

Project partners in Moldova: the Spalatorie Theater, the Oberlicht Association, Romanian Cultural Institute/Chisinau, the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova

 

Media partners: Timpul, Publika TV, CriticAtac, www.barcode.md

DRIFTING IDENTITIES is part of a series of public events organized by the KSAK Centre in the frame of HEICO, in partnership with the Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg/Germany, SPACES/Slovak Republic, the Art Today Association Plovdiv/Bulgaria, the Art&Cultural Studies Laboratory/Armenia and the GeoAIR Association/Georgia.
A project funded by: European Commission
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

Center for Contemporary Art – [KSA:K] is a non-profit, independent institution established in 2000. The strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.

Info about the project: http://www.art.md

 

Articolul precedent
Articolul următor

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole