Cerere privind transparentizarea programelor POSDRU

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Un grup de cercetători și universitari români au scris o petiție cerând transparentizarea programelor POSDRU și a programelor de doctorat și post-doctorat ale Academiei Române. Petiția se poate semna aici. Iată textul petiției:

În atenţia Ministrului Fondurilor Europene, domnul Eugen Teodorovici, a Președintelui Academiei Române, domnul Ionel Valentin Vlad și a Directoarei Autorităţii de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, doamna Maria Adina Păsarel:

 

Prin prezenta scrisoare dorim să vă aducem la cunoştinţă existenţa unor grave disfuncţionalităţi în organizarea concursului pentru burse doctorale şi post-doctorale organizat de Academia Română intitulat „Cultură română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, ID 136077, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, precum şi a altor programe similare organizate de diverse instituţii de cercetare din România.

În data de 7.04.2014 pe pagina web a Academiei Române a fost publicat anunţul privind scoaterea la concurs a 80 de burse doctorale şi 60 de burse pentru cercetare post-doctorală, însă criteriile de înscriere la concurs nu au fost specificate. Anunţul dădea doar un termen de 7 zile calendaristice (până în data de 14.04.2014) pentru înscrierea preliminară, dar condiţiona accesul la informaţiile detaliate privind alcătuirea dosarului-aplicaţie de trimiterea unei scrisori de intenţie în care candidaţii trebuiau să specifice doar domeniul de interes. Făcând abstracţie de perioada extrem de scurtă care nu a permis o diseminare corespunzătoare a anunţului şi care nu a dat o oportunitate reală potenţialilor candidaţi de a afla despre aceaste burse, dorim să remarcăm restricţionarea nejustificată a accesului la informaţii publice. Menţionăm că programe similare organizate la filialele Iaşi şi Cluj ale Academiei Române au fost anunţate din timp şi că informaţiile necesare înscrierii la concurs au fost publicate pe pagina web. Mai multe persoane au semnalat că au trimis o scrisoare de intenţie în care au precizat domeniul lor de interes în concordanţă cu criteriile specificate în anunţ şi au solicitat informaţiile necesare înscrierii la concurs. Aceste persoane au primit un răspuns negativ din partea organizatorilor care au invocat ca motiv faptul că scrisoarea lor de intenţie nu corespundea cerinţelor minimale privind depunerea acestora. Precizăm că niciunde în anunţul concursului nu a fost specificat faptul că scrisoarea de intenţie ar fi reprezintat o probă eliminatorie, ci doar o condiţie formală privind accesul la informaţiile referitoare la înscrierea în concurs. Mai mult, până acum nicăieri pe pagina web nu sunt formulate criteriile de evaluare a scrisorilor de intenţie.

În urma contestaţiilor formulate, organizatorii concursului au precizat că peste 287 de persoane au fost eliminate pe motiv că nu au formulat corespunzător scrisoarea de intenţie, deși nu exista un format pentru redactarea acestora. În urma unor contestaţii suplimentare în care erau semnalate lipsa de transparenţă a acestor evaluări precum şi ilegalitatea introducerii unor probe de concurs neprevăzute de regulament, unii candidaţi au fost informaţi că deşi au fost respinşi pot totuşi să îşi depună dosarul de candidatura dacă ei consideră că sunt eligibili. Aceste comunicări private contribuie şi mai mult la sporirea confuziei şi lipsei de transparenţă a unui concurs public organizat în baza unor resurse provenite de la bugetul de stat.

Așadar, prin prezenta scrisoare cerem remediearea acestor deficienţe precum şi implementarea unor măsuri care să asigure organizarea unui concurs deschis în baza unor proceduri transparente şi corecte de evaluare a candidaţilor. Solicităm de asemenea implementarea unor reguli naţionale care să constrângă organizatorii unor asemenea concursuri la acordarea unor perioade mai lungi pentru diseminarea informaţiilor referitoare la acestea precum şi accesul public şi nerestricţionat la condiţiile de înscriere ce sunt vitale pentru stimularea cercetării din România.

Ne exprimăm de asemenea dezamăgirea privind criteriile restrictive privind participarea la concurs ce condiţionează înscrierea de echivalarea diplomelor obţinute în străinătate. La majoritatea programelor doctorale şi post-doctorale din Uniunea Europeană diplomele româneşti sunt recunoscute fără a fi nevoie de proceduri birocratice suplimentare. Este paradoxal faptul că programele POSDRU funcţionează în baza unor fonduri structurale provenite de la Uniunea Europeană, însă diplomele obţinute la universităţile din acest spaţiu nu sunt suficiente pentru a putea participa la concurs. Având în vedere perioada excesiv de lungă necesară obţinerii echivalării diplomelor din partea Ministerului Educaţiei considerăm că aceste restricţionări transmit un semnal extrem de negativ tinerilor cercetători români care au obţinut diplome la universităţi din străinătate şi astfel se contribuie şi mai mult la provincializarea cercetării româneşti. Prin prezenta scrisoare va rugăm să abrogaţi aceste condiţii restrictive şi să încurajaţi integrarea tinerilor absolvenţi în programele de cercetare implementate de Guvernul României.

 

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole