Ce este Congresul Educației Europene?

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

TEMA: Campus de luptă. Împotriva neoliberalizării universității / Sumar*

Concept

Congresul Educației Europene [European Education Congress] (EEC) este un congres internațional care are o abordare critică a situației actuale și a evoluțiilor curente din cadrul sistemului educațional din Europa, atît la nivel politic participativ, cît și la nivel teoretic, analitic. Evenimentul este organizat de tineri din toată Europa.

Obiectivele și țintele pe care și le propune congresul sînt dinadins felurite și deschise. Motivația acestei concepții cuprinzătoare poate fi găsită în caracterul eterogen al intereselor și al zonelor-cheie de lucru ale participanților, care, desigur, se vor răsfrînge asupra structurii. Rezultatele congresului vor depinde în mod nemijlocit de ideile și de anali­zele tuturor celor implicați în congres și de rezultatele diferitelor discuții și ateliere de lucru din cursul săptămînii. Ca atare, următoarele obiective trebuie înțelese ca un cadru de referință, care nu trebuie urmat în litera lui; participanții sînt încurajați să dezvolte și să extindă aceste puncte pentru a și le putea însuși.

– Oferirea unei perspective asupra situației și a structurii diferitelor sisteme educaționale din Europa

– Dezvoltarea și reflectarea critică a pozițiilor politice, împreună

– Permiterea unei critici și a unei reflecții asupra mișcărilor educaționale din Europa din ultimii ani

– ‑Efectuarea unei analize teoretice a problemelor curente din sectorul educațional și identificarea cauzelor acestora

– Dezvoltarea de abordări și strategii practice de acțiune

– Oferirea unei baze teoretice practicii politice

– Transformarea analizei teoretice în idei vizînd practica politică

– ‑Încurajarea tuturor, dar în special a celor tineri, de a participa la procesele de luare a deciziilor, deopotrivă în siste­mul educațional și în societate în general

– Oferirea unei baze pentru înțelegerea și discutarea educației în contextul actualului sistem politic și social

Cum e organizat EEC?

EEC este organizat de un grup de tineri din întreaga lume. Inițiat de două organizații germane și două franceze, comitetul de organizare s-a lărgit de atunci considerabil și a devenit internațional.

Deciziile legate de concept, de cursul evenimentelor și de principiile directoare ale congresului sînt luate în mod democratic, prin intermediul întîlnirilor pregătitoare internaționale, al teleconferințelor și al listelor de mail în limba engleză. Infrastructura imediată e organizată de un grup local din Bochum; planificarea financiară e res­ponsabilitatea principalului grup organizator, Bochumer Bildungschancen e.V., și este – în cea mai mare măsură posibilă – realizată prin păstrarea unui contact constant cu structurile internaționale. Proiectul e sprijinit financiar de programul Youth in Action, precum și de o serie de alte organizații.

Pînă în prezent au existat două întîlniri pregătitoare internaționale, la Paris, în februarie, și la Barcelona, în aprilie [2010]; pe lîngă aceste întîlniri oficiale, membrii echipei organizatoare s-au întîlnit la Viena, în martie, pentru a discu­ta și dezvolta rezultatele întîlnirii de la Paris. Oameni din cîteva țări europene au participat la organizarea de bază și deschisă a congresului; după ce s-a lucrat în grupuri mici, deciziile au fost discutate și apoi adoptate prin consens în plen. O întîlnire pregătitoare finală anterioară congresului va avea loc pe 8 și 9 mai [2010] la Bochum. Înscrierea la această întîlnire se poate face pe site-ul congresului.

Program. Structură temporală

Programul fiecărei zile e împărțit în patru părți. Dimineața vor avea loc intervenții vizînd analiza teoretică, care, după o pauză comună, vor fi completate de intervenții vizînd aspecte mai practice și dezvoltarea de abordări și soluții ale pro­blemelor identificate. În continuare se va organiza o întîlnire deschisă, iar ziua se va încheia cu un program cultural.

Împărțirea într-o parte teoretică și una practică nu trebuie considerată o separare între participarea politică practică și analiza teoretică, ci dimpotrivă. Ambele abordări ale unui subiect sau ale unei probleme trebuie legate pentru a permite o mai bună înțelegere prin luarea în considerare a ambelor perspective. Practica politică nu-și poate realiza în totali­tate potențialul în lipsa unui cadru teoretic; analizele teoretice ale unei probleme reclamă strategii, care să permită găsirea unei soluții, și o punere în practică, în stare să provoace schimbarea. În mod ideal, abordarea teoretică a unei pro­bleme dezbătute și dezvoltate dimineața va culmina cu inițierea de soluții practice ale respectivei probleme, după-amiaza.

Întîlnirea deschisă

Pe durata întîlnirii deschise de seara pot fi continuate discuțiile începute în cursul zilei și pot fi abordate noi subiecte în timpul intervențiilor discutate. La începutul fiecărei întîlniri deschise, toți participanții sînt invitați să se adune în­tr-o cameră centrală pentru o scurtă întîlnire, unde se vor face anunțuri organizatorice. După o scurtă introduce­re, participanții pot propune subiecte de care sînt interesați, le pot prezenta pe scurt pe un panou și distribui în încăperile disponibile. Fiecare grup, în orice moment, poate decide să fragmenteze sau să schimbe subiectul, acesta fiind afișat pe un panou centralizat pentru a putea fi trecut în revistă. Pentru a face cursul discuțiilor și posibilele rezultate vizibile pentru toți participanții la congres, grupurile sînt încurajate să folosească placarde în cadrul unui protocol. Aceste placarde vor fi expuse zilnic în apropierea punctului de informare.

Grupurile de lucru

Pe lîngă intervenții normale și întîlniri deschise, „grupurile de lucru“ le vor oferi oamenilor oportunitatea de a dezvolta idei concrete de proiecte. Aceste grupuri de lucru sînt autoorganizate și se pot întruni pe durata săptămînii pentru a lucra la proiectele lor. Pentru ca acestea să fie disponibile pentru toți participanții, un panou informativ din apropierea punctului de informare va prezenta aceste proiecte și va anunța momentul și locul acestor întîlniri. Conținutul proiectelor discutate depinde în totalitate de ideile participanților la congres. Un grup s-ar putea întîlni, de pildă, pentru a lucra la un proiect teatral internațional în cadrul programului cultural, altul ar putea pune la punct o platformă internațională în scopul comunicării ulterioare congresului. Grupurile de lucru nu se pot înscrie dinainte, ci trebuie să se formeze în timpul congresului.

Programul cultural

În fiecare seară, există un interval destinat activităților culturale. Programul nu va fi decis dinainte de organizatorii congresului, ci creat în maniera „fă-o tu însuți“ [do it yourself], chiar în timpul congresului. Toată lumea e invita­tă să se implice, să contribuie cu idei și să colaboreze cu ceva la programul cultural. Dacă e nevoie de echipamente sau de o infrastructură, organizarea e posibilă cu condiția să se anunțe din timp.

Comunicarea

Comunicarea pe durata congresului se va face în cea mai mare parte în limba engleză. Pentru că resursele noastre financiare sînt, din nefericire, limitate, nu vom reuși să traducem toate atelierele de lucru în diferite limbi. Desi­gur, intervențiile pot fi făcute și în alte limbi, potrivit abilităților lingvistice ale participanților. Punctul de informare va pune la dispoziție o listă unde cei dispuși să traducă intervenții în/dintr-o altă limbă sînt încurajați să-și înscrie numele și datele de contact. Astfel, e posibil ca mai multe intervenții să fie accesibile celor care nu cunosc limba engleză.

Cum se poate participa?

Pentru a participa la congres, înscrieți-vă pe pagina festivalului: http://www.educationcongress.eu/?page_id=141.

Avînd în vedere că diviziunea dintre contributorii activi și vizitatorii pasivi reflectă una dintre numeroasele probleme ale actualelor sisteme educaționale, una dintre țintele congresului este să rezolve tocmai acest aspect. Ca urmare, le solicităm tuturor celor interesați de educație, atît de abordările teoretice, cît și de aplicațiilor lor practice, nu doar să viziteze congresul, ci să contribuie în mod activ prin intervenții în cadrul programului congresului. Înscrierea unei intervenții poate fi făcută, de asemenea, pe pagina congresului: www.educationcongress.eu/?page_id=251. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne scrieți la adresa info@educationcongress.eu. În caz că aveți idei pentru programul cultu­ral sau doriți să contribuiți chiar voi, scrieți-ne un e-mail sau comunicați-ne la punctul de informare.

În general, vizitarea congresului ar trebui să însemne și participarea și contribuția la congres, și nu doar în ceea ce privește conținutul tematic. La punctul de informare vor exista liste care vă vor oferi posibilitatea să ajutați la infrastructura congresului: distribuirea mîncării, spălatul vaselor, ajutor la punctul de informare, pregătirea intervențiilor și a fazelor întîlnirilor deschise etc. Vă rugăm să vă treceți numele pe aceste liste, pentru a contribui la bunul mers al congresului pentru toată lumea.

Nu doar consumați, creați și contribuiți!

Traducere de Alex Moldovan

Photo: Reclaim your Future!. UniCampus Vienna, 11-14 March 2010, Program, p.6

www.educationcongress.eu / [25–30 mai 2010, Bochum, Germania]

Suport

Congresul Educației Europene e or­ganizat de:

Aktionsbündnis gegen Studiengebüh­ren (www.abs-bund.de)

Bochumer Bildungschancen e.V.

Etudiants pour une Europe de l’Edu­cation (europeducation.wordpress. com)

Etudiants pour une Société Durable

Congresul e sprijinit de:

AStA der Ruhr-Universität Bochum (www.asta-bochum.de)

Bundesverband ausländischer Studie­render e. V. (www.bas-ev.de)

bündnis für politik- und meinungsfrei­heit (www.pm-buendnis.de)

DGB Jugend Bund

(www.dgb-jugend.de)

AStA der Uni Frankfurt

AStA der Uni Wuppertal

LandesAstenTreffen NRW

AStA der FH Bielefeld

AStA der Uni Münster

AStA der Uni Duisburg-Essen

AStA der Uni Gießen

AStA der Uni Köln

AStA der Uni Potsdam

Tema “Campus de luptă. Împotriva neoliberalizării universității” este concepută de redacţia revistei IDEA artă+societate şi a apărut în numărul curent # 35, 2010.

*TEMA: Campus de luptă. Împotriva neoliberalizării universității / Sumar

Edu-War in Progress. Actualitatea și istoria ei

Manifeste, apeluri, modalități și documente de lucru. 2009–2010

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole