TEMA: Asistenţa socială – drept sau pomană?

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

TEMA: Asistenţa socială – drept sau pomană?

În discursul public românesc, termenii de asistenţă socială şi cel de asistat social au ajuns  să comporte valenţe profund negative, fiind aproape demonizaţi şi transformaţi în ţapi ispăşitori pentru  situaţia prejudicioasă în care se află economia şi societatea  noastră la ora actuală. Deşi asistenţa socială este un drept al individului, consfinţit prin Constituţie şi prin Carta Socială Europeană, pe care România a ratificat-o aproape integral, prin felul în care acest drept este abordat astăzi se induce ideea că  avem de-a face cu un soi de pomană sau favoare pe care statul o face beneficiarilor de asistenţă socială. Acest lucru reprezintă un atac la demnitatea beneficiarilor asistenţei sociale.

Mai mult decât atât, deşi  termenul de asistenţă socială este vehiculat copios, în jurul lui s-a creat o nebuloasă ce dă naştere la confuzii conceptuale. În vocabularul politic şi mediatic, noţiunea de asistat social a devenit acoperitoare pentru toată gama serviciilor de protecţie socială şi asigurări sociale. În această obscuritate terminologică trebuie căutate şi originile vehiculării unor cifre aberante şi contradictorii, care apreciază numărul asistaţilor sociali ca situându-se, concomitent, în jurul cifrei de 13, 11 sau 8 milioane.

Mai nou, un nou proiect de lege al asistenţei sociale, care e posibil să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului,  îşi propune o revizuire dramatică a întregului sistem de servicii şi beneficii sociale. Proiectul îşi propune gruparea celor 54 de prestaţii sociale în doar 9 ajutoare sociale şi, mai important decât aceasta, urmăreşte să reducă cheltuielile cu asistenţa socială cu 0,8% din PIB până în 2013. Or, în momentul de faţă, aceste cheltuieli sunt oricum modeste -2,8% din PIB faţă de media europeană de 5%.

Ne propunem să lansăm o dezbatere care să abordeze următoarele probleme legate de asistenţa socială în România:

  • Care este tabloul asistenţei sociale, cât de eficiente sunt măsurile de asistenţă socială şi care este impactul lor asupra reducerii sărăciei şi excluziunii sociale?
  • Care sunt principalele vulnerabilităţi ale sistemului de asistenţă socială şi ce politici sunt necesare pentru ameliorarea eficienţei diferitelor forme de asistenţă socială?
  • Care va fi impactul adoptării proiectului de lege privind asistenţa socială? Se va obţine o modernizare şi reformare a sistemului, aşa cum pretinde Guvernul, sau din contra, se va deschide calea către adâncirea sărăciei şi accentuarea marginalizării sociale?

Textele temei:

 

 

 

Temele SocialAtac sînt sprijinite de Fundaţia Friedrich Ebert România
Opiniile exprimate de autori nu reprezintă cu necesitate poziţia FES

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole