Universitatea de piață

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Colegii de la GAS ne informeaza:

Noua lege a educației nu prevede ca 25% dintre forurile universitare de conducere să conțină studenți, așa cum Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a revendicat în mod repetat și așa cum era prevăzut în vechile reglementări. Noua lege este pe alocuri o consecință a unei concepții manageriale asupra reformei învățământului, ce presupune perpetuarea în universitate a unor mecanisme specifice economiei de piață, în care deciziile se iau de sus în jos, fără consultări mai ample. Potrivit unui studiu pe care ANOSR l-a publicat recent, 70% dintre studenții români plătesc taxe de studiu nu doar în universitățile private, ci și în cele publice, cuantumul taxei de studiu fiind principala problemă semnalată de studenții chestionați. Tendința în ultimele decenii a fost de a se generaliza taxa de studiu, iar studentul să devină un „client” căruia i se oferă niște servicii de integrare pe piața muncii. Deși studenții constituie mai bine de 80% din comunitatea academică, excluderea lor din procesul democratic decizional contribuie la implementarea unui model corporatist în care deciziile se iau non-consensual și non-transparent. Recent, 80 de studenți au protestat ținând o ţeapă pe care au ridicat-o simultan timp de 25 de ori „pentru a contura metaforic junghiul în coastă, trasat mişcării studenţeşti din România”. Să sperăm ca la alte proteste să fie mai mulți studenți care nu doresc doar să consume educație. Mai jos e comunicatul integral al ANOSR:

 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România acuză răspunsul MECTS cu privire la manifestaţia din 17 februarie din Galaţi, drept unul jignitor şi dezinformator! Este inadmisibil ca Ministerul să răspundă studenţilor în acest mod, prefăcându-se că a uitat despre problema reală semnalată de către ANOSR.

ANOSR solicită ministerului răspuns public la  următoarele întrebări: Mai au studenţii 25%  în decizia modalităţii de desemnare a Rectorului, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de alegere?

Mai au studenţii 25% în Consiliul de administraţie?

Conform Legii Educației:

Art. 209 „Rectorul universitãţilor de stat şi particulare se desemneazã prin una dintre urmãtoarele modalitãţi:

a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformã cu prezenta lege; sau

b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universitãţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultãţilor.

Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevãzute la alin. (1), se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universitãţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultãţilor.”

Ceea ce înseamnă că puterea studenților nu reprezintă 25% din totalul celor care votează, abia dacă depășește 5% în anumite universități!!

Art. 210 (1) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, procedura de desemnare este cea prevăzută de prezentul articol.

(2) Senatul universitar nou ales stabilește o comisie de selecție și recrutare a rectorului formată, în proporție de 50% din membrii universității și, în proporție de 50% din personalități științifice din afara universității, din țară și străinătate. Această comisie conține minimum 12 membri dintre care cel puțin un reprezentant al studenților sau un absolvent al universității desemnați de către studenții din senat conform Cartei universitare. De asemenea, Senatul universitar nou ales elaborează și aprobă metodologia de avizare și de recrutare a rectorului, conform legii.

Pentru clarificări, oferim o serie de exemple:

Legat de modalitatea a) de alegere a rectorului:

1 student din 12 membri => 8,33 % puterea de vot a studenților

Legat de modalitatea b) de alegere a rectorului

Universitatea de Vest din Timișoara: 790 profesori titulari, 38 studenți reprezentanți => 4,6% puterea de vot a studenților;

Universitatea A.I.Cuza Iasi 823 profesori titulari, 75 studenți reprezentanți => 8.35% puterea de vot a studenților;

Universitatea Tehnica Cluj: 707 profesori titulari , 40 studenți reprezentanți =>5,35% puterea de vot a studenților;

In ceea ce privește Consiliul de administrație, legea prevede:

Art. 211 (6) „Consiliul de administrație al universităților de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților.”

Astfel, pentru lămuriri vă oferim următoarele exemple:

In Consiliul de Administrație, Universitatea de Vest din Timișoara are 21 de membri, dintre care un student => 4,76% puterea de vot a studenților; Universitatea Dunărea de Jos din Galați are 23 de membri, dintre care un student => 4,34%  puterea de vot a studenților.

Reamintim faptul că în poziția oficială trimisă către MECTS, explicăm: „ANOSR consideră inadmisibilă scăderea ponderii sau excluderea studenţilor din procesele de alegere a rectorului şi din componenţa Consiliului de Administraţie, indivizi şi structuri ale căror decizii se răsfrâng în mod direct asupra studentilor. Astfel, considerăm ca studenţii trebuie să fie reprezentaţi în proporţie de 25% în Consiliu de Administraţie. De asemenea, solicităm ca studenţii să fie reprezentaţi în procent de 25% în decizia modalităţii de desemnare a Rectorului, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de alegere.”

In acest context, ANOSR consideră impardonabilă acțiunea MECTS de manipulare a opiniei publice! Conform noii legi: „MECTS colaboreazã, în dezvoltarea învãţãmântului superior, cu federaţiile naţionale studenţeşti, legal constituite, şi se va consulta cu acestea ori de câte ori este nevoie.” Astfel, ANOSR se întreabă dacă este recunoscută ca partener doar atunci când Ministrului îi convine iar când avem o voce critică suntem numiți „niște studenți protestatari” ! Ce urmează? Să fim numiți golani sau huligani atunci când protestăm?

Dacă MECTS ne invită să citim Legea, noi îl poftim să învețe matematică și să învețe cum să se comporte cu un PARTENER!

Ca urmare a răspunsului public al MECTS considerat o jignire a mișcării studențești din România, ANOSR a hotărât să se pregătească de PROTESTE! În curând vom organiza o conferință de presă în care vom detalia acțiunile ce vor urma.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole