Manifest PUMN

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Organizația PUMN s-a desprins din PAS și a lansat un Manifest pe care îl publicăm mai jos. Le dorim succes.

Punct. Şi de la capăt.

PUMN este organizaţia politică a stângii care se disociază de perioada de dinainte de 1989, asumându-şi un model orizontal non-ierarhic, structurat pe principiile autonomiei, cooperării şi auto-organizării.

PUMN este reacţia celor care ne-am maturizat politic după 1989 şi care am dobândit conştiinţa necesităţii unei noi abordări a politicii şi politicului. Suntem generația celor care am fost hrăniţi cu așteptările tranziţiei: dezvoltare, democraţie, bunăstare prin capitalism. Toate cuvinte frumoase și toate tot atâtea motive de dezmăgire. De fapt, suntem polul sărăciei din Europa, nevoiţi să lucrăm ore multe pe salarii de mizerie sau să ne căutăm norocul dincolo de graniţe. Şi în tot acest timp ni s-a cerut să stăm cuminţi, să avem răbdare, să aşteptăm calmi şi încrezători, că totul va fi bine. Nici azi politicienii nu uită să repete aceste îndemnuri, dar nici unul nu mai e convingător. Ne-am plictisit, ne-a ajuns. Şi am devenit prea cinici, prea insensibili, prea serioşi, blocaţi fiind în problemele noastre de zi cu zi. Ne-am săturat.

Valorile PUMN: solidaritatea, justiţia socială, egalitatea, valorizarea diversităţii, autonomia, conştiinţa de mediu, gândirea critică, auto-organizarea, genul ca problemă socială, laicitatea statului, pacifismul.

Manifestul nostru este unul deschis, supus revizuirii şi adăugirii constante de către toţi cei/cele care cred în valorile şi principiile propuse de acesta. Principalele noastre preocupări:

 

 1. În plan politic

 

 • Credem în acţiunea socială dinspre şi către comunitate ca mijloc de schimbare reală a societăţii, în sensul creşterii participării şi implicării cetăţeneşti în luarea deciziilor de politici publice. Credem că acţiunea socială reprezintă un mijloc eficient în combaterea corupţiei generalizate, a nepotismului şi a birocraţiei aberante. (Dez-) ordinii corupte îi contrapunem ordinea comunităţii.
 • Credem în facilitarea accesului la decizia politică prin utilizarea Internetului. Participarea politică, combaterea birocratismului, respectiv favorizarea accesului la decizia publică pot fi substanţial stimulate prin utilizarea mediilor electronice în procesul politic. Deciziei celor puţini îi contrapunem decizia noastră, a celor mulţi.
 • Vrem să construim împreună o stângă politică autentică şi onestă – lipsa unei stângi veritabile reprezintă indiciul unui grav deficit democratic în România. Oferim alternative reale la discursurile şi politicile dominante de dreapta. Aşa-zisa stângă actuală a dezamăgit constant aşteptările populare prin minciună şi satisfacerea unor interese obscure în detrimentul binelui colectiv. Oportunismului politicianist îi opunem onestitatea autentică a fiecăruia dintre noi.
 • Credem în democraţie reală şi control cetăţenesc direct – Adunările cetăţeneşti trebuie să poată decide în mod direct în privinţa bugetelor locale, adică a banilor pe care ei înşişi îi plătesc în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai în comunitate: modul de alocare a banilor, să poată urmări în mod transparent cheltuirea acestora, în beneficiul comunităţii şi nu al politicienilor corupţi ori a asociaţilor lor. Bunurile publice trebuie să se afle sub controlul direct al cetăţenilor. Oligarhiei politice îi opunem democraţia participativă.

 

 1. În plan economic

 

 • Considerăm că sărăcia este problema crucială a României, iar tratarea ei superficială de către partidele politice oferă măsura nepăsării lor faţă de problemele noastre reale. Eradicarea sărăciei nu presupune doar ajutoare sociale sau simple creşteri salariale, ci şi acces la servicii sociale de calitate. Schimbarea actualei stări de fapt poate fi obţinută doar prin descentralizare şi solidarizare comunitară reală.
 • Credem în democraţie economică – susţinem controlul democratic exercitat de către angajaţi la locul de muncă în privinţa tuturor deciziilor manageriale care le afectează viaţa. În acelaşi timp, afirmăm dreptul comunităţii largi cetăţeneşti de a controla deciziile economice publice sau private care le afectează în mod direct traiul. A venit timpul să ne recuperăm acest drept. Intereselor meschine le opunem interesul public.
 • Credem în controlul cetăţenesc direct asupra resurselor naturale.
 • Credem în sprijinirea producţiei locale. Micii producători trebuie protejaţi în faţa marilor agenţi economici internaţionali (ex: corporaţii multinaţionale). Propunem modele de întreprinderi alternative, precum cel cooperatist, consacrat deja în restul Eu Capitalului global îi opunem mica iniţiativă locală.
 • Conştiinţa de mediu – modelul economic actual este nesustenabil, contribuind la distrugerea mediului înconjurător şi la sărăcirea noastră. Omul este parte a naturii şi nu în afara ei. Prin urmare, trebuie să fim conştienţi asupra consecinţelor pe care distrugerea mediului și exploatarea resurselor o au asupra noastră şi asupra celorlalte fiinţe cu care împărţim aceeaşi planetă. Risipei consumeriste îi opunem responsabilitatea faţă de generaţiile viitoare.

 

 1. În plan social

 

 • Asigurarea dreptului la muncă, securitatea locului de muncă şi o salarizare decentă fac parte dintre scopurile noastre declarate. Avem cu toţii dreptul la o viaţă decentă şi stabilă, şi credem că este de datoria autorităţilor publice de a facilita accesul la locuri de muncă, de a monitoriza respectarea drepturilor angajaţilor, de a asigura existenţa unui venit minim rezonabil. Inechităţilor socio-economice le opunem justiţia pe piaţa muncii.
 • Milităm pentru un învăţământ gratuit, centrat pe stimularea creativităţii, curiozităţii, toleranţei şi altruismului. Credem că modelul neoliberal actual este limitativ, nonstimulativ şi repetitiv, fapt ce are drept consecinţă anihilarea caracteristicii definitorii pentru orice fiinţă umană: curiozitatea creatoare.
 • Internetul şi accesul liber la informaţie – credem în libertatea informaţiei şi a cunoaşterii, iar internetul trebuie să rămână principalul vector care să permită accesul liber şi nemediat la bunurile umanităţii – idei, practici etc.
 • Îmbătrânirea populaţiei este considerată de mulţi ca o povară pe umerii statului. Credem că „problema” pensionarilor necesită o simplă schimbare de optică – vârstnicii reprezintă o forţă calificată de muncă, o oportunitate socială marginalizată pe nedrept. Soluţia noastră este şansa la reintegrare în muncă a celor în vârstă, fără pierderea drepturilor băneşti. Pensionarii nu trebuie priviţi ca o problemă, ci ca o categorie socială cu drepturi.

 

 1. Direcţii de acţiune

 

 • Ne propunem schimbarea profundă a instituţiilor politice în beneficiul cetăţeanului, în sensul apropierii deciziei politice de comunitate. Una dintre soluţiile noastre o reprezintă adoptarea modelului crowd-sourcing în domeniul politicilor publice.
 • Considerăm că relaţiile de gen în societatea contemporană sunt relaţii de putere şi credem că răspunsurile necesare ar trebui să aibă în vedere: renunţarea la viziunea patriarhală asupra familiei, solidaritatea între femei pornind de la principii comune (ex: suroritatea), respectiv parteneriatul ca model de gestionare comună a relaţiilor de gen în cuplu/ri.
 • Credem că trebuie încurajate formulele economice alternative care deja şi-au dovedit eficienţa, pentru a spori şansele agenţilor economici locali, pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă şi pentru a încuraja integrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate. Printre soluţiile noastre se numără stimularea mişcării cooperatiste, a economiei sociale şi a modelului auto-gestiunii.
 • Credem că stimularea industriei eco reprezintă o reală soluţie. Adevăratele mine de aur se află nu în subteran, ci în noile tehnologii verzi.
 • Vrem să punem capăt politicilor neoliberale de austeritate! Fără tăieri de salarii şi pensii; fără privatizarea bunurilor publice esenţiale: sănătatea, educaţia şi transporturile! Nu vrem ca viaţa noastră să fie decisă de entităţi non-statale care nu pot fi trase la răspundere de către cetăţeni: Banca Mondială, FMI sau corporaţiile transnaţionale.

 

Apel la auto-organizare:

 

PUMN îi încurajează pe toţi cei care se identifică cu principiile enunţate în acest manifest să organizeze grupuri PUMN locale şi să iniţieze acţiuni sociale de impact real la nivelul comunităţii în care trăiesc. Schimbare acum!

 

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole