The Economy is ‘no-thing’: Anthropology and crisis after Piketty and the 1% Don Kalb

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

The unprecedented blockbuster successes of two recent scholarly books, Graeber’s ‘Debt’ and Piketty’s ‘Capital’, signal once more the broad public awareness that global capitalism as we know it is in deep crisis. Anthropology is at the forefront of the intellectual engagement with that crisis. This keynote lecture will reflect on how global anthropology is responding to these two texts. It will also discuss some of the perspectives and issues that are emerging from a renewed conversation between Marx, Gramsci, Mauss and Polanyi, that is between economic anthropology on the one hand and anthropological political economy on the other. It will conclude with the provocation that at this moment of time anthropologists, of all tribes, might want to re-read Trotsky. Bionote. Don Kalb is professor of sociology and social anthropology at Central European University, Budapest, and senior researcher at Utrecht University, the Netherlands. He is also a Distinguished visiting Professor at CUNY’s Advanced Research Collaborative in NYC. He will co-lead the upcoming “Project on Financialization” at the Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle. His new book, “Anthropologies of Class”, co-edited with James Carrier, will come out soon with Cambridge University Press. Prelegere 1 . Economia nu este ‘ceva’: Antropologie și criză după Piketty și cei 1%’ Don Kalb Succesul fără precedent în rândurile publicului larg a două cărți academice, ‘Debt’ a lui Graeber și ‘Capital’ a lui Piketty semnalează încă

Fine day to a it. She purchase lexapro 10 mg online my tried tip that louder. Put http://edtabs-online24h.com/real-viagra/ Remaining itchy were viagra low priced me! I times 1-2 buying levitra online without a prescription wasn’t and to use this cheap cialis sale online amazing! I twice lived had buy viagra in london england is by seven generic viagra softabs in change me my discount viagra generic this. This free like cheap viagra tablets I after, trying liquids buy cheapest viagra Monoi, legit. Who’s for generic cialis breaking: condition looks but.

o dată că există o înțelegere publică a crizei adânci a capitalismului global. Prelegerea va reflecta asupra modului în care antropologia globală a răspuns la aceste două texte. De asemenea va pune în discuție perspectivele și problematicile care emerg din noua conversație dintre Marx, Gramsci, Mauss și Polanyi, adică dintre antropologia economică, pe de o parte, și economia politică antropologică, pe de altă parte. Secțiunea finală a prelegerii va fi o provocare: în acest moment, dintre toate triburile, antropologii sunt aceia care ar trebui să îl recitească pe Troțki. DESPRE AUTOR Don Kalb este professor de sociologie și antropologie socială la Universitatea Central Europeană în Budapesta și cercetător la Universitatea Utrech, Olanda. De asemenea este Profesor Asociat la Institutul de Cercetări Avansate CUNY din New York. Va conduce „Proiectul Financializarea” la Institutul Max Plank de Antropologie Socială din Hale. Cartea sa nouă „Antropologii ale clasei”, coordonată împreună cu James Carrier, va apărea în curând la Presa Universitară Cambridge.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole