Building Bridges: Forumul platformelor progresiste din Europa Centrală şi de Est

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Forumul Regional al Fundaţiei Friedrich-Ebert & CriticAtac, 26-28 octombrie, UNA Galeria, str. Gen. Budişteanu 10

Forumul Regional îşi propune să găsească diverse căi de îmbunătăţire a cooperării şi comunicării dintre platformele şi grupurile alternative de Stânga din Europa Centrală şi de Est. Considerăm că există o nevoie stringentă de schimburi mutuale care să stimuleze acele tipuri de gândire şi acţiune care pot creşte nivelul democratic al societăţilor noastre, punându-le compatrioţilor noştri la dispoziţie o voce cu-adevărat democratică. Ne confruntăm cu aceleaşi probleme şi împărtăşim o poziţie similară în angrenajul pieţelor şi al sistemelor politice de putere, ca atare, simţim nevoia imperioasă de-a conlucra nu doar la nivel teoretic, ci şi practic.

La această primă întâlnire formală în acest cadru, vrem să identificăm preocupările, ideile şi ţelurile comune, şi să explorăm posibilităţile reale de a crea o reţea eficientă de grupuri, care să poată acţiona concertat, cu consecinţe din ce în ce mai palpabile, pentru realizarea obiectivelor noastre comune. Vrem să reflectăm asupra modurilor de a ne disemina lucrările, de a coopera în producerea unor texte, poziţii şi acţiuni comune şi, pe termen lung, de a pune bazele unor structuri comune care să vină în sprijinul activităţilor noastre.

Prima zi / 26 octombrie

19.30 “Artă şi Politică în Rusia,” întâlnire cu Grupul Chto Delat (str. Dianei 4).

Lansare volum: Intelighenţia rusă azi  – Vasile Ernu, Editura Cartier 2012.

Vorbitori: Artemy Magun (RU – Shto delati), Alexandr Ivanov (RU – AdMarginem), Vasile Ernu (RO – CriticAtac), urmat de

Eastern-European Party/ Russian Afterparty

Ziua a doua/ 27 octombrie

09.45 Deschiderea lucrărilor (introducere) cu Matthias Jobelius, Fundaţia Friedrich Ebert România, & Vasile Ernu, CriticAtac

 10.00 -12.30, Sesiunea 1. Spaţii alternative pentru libera exprimare: cum le organizăm?

Această sesiune îşi propune să dezbată modalităţile de organizare şi funcţionare ale diverselor grupuri participante: ţelurile şi obiectivele activităţii lor, formatul, structura etc. Scurte descrieri ale organizaţiilor/ grupurilor participante vor fi puse la dispoziţia tuturor celor prezenţi. Invitaţii sunt încurajaţi să aducă, dacă este cazul, materiale despre activitatea lor.

 Vorbitori: Mariya Ivancheva (BG – Xaspel Social Center), Vitalie Sprinceană (MD – ospoon.eu), Vladimir Ishchenko (UKR – Commons), Adi Dohotaru (RO – gLOC)

Moderator: Victoria Stoiciu (RO – Friedrich-Ebert-Stiftung Romania)

12.30 – 14.00 Pauză de prânz

14.00-16.30 Sesiunea 2. Finanţare şi liberă exprimare: constrângeri şi provocări.

Această sesiune îşi propune să abordeze un subiect extrem de sensibil pentru platformele alternative independente: cel al finanţării. Faptul că „banii vorbesc“ pare să fie deja un truism, cu toate acestea, considerăm că există şi alte metode de finanţare, ce reuşesc să evite această capcană şi să garanteze posibilitatea unei exprimări neîngrădite. Cum se poate realiza acest lucru şi cum pot grupurile independente să-şi finanţeze activitatea? Care surse de finanţare sunt acceptabile şi care nu?

Vorbitori: Pavel Kudyukin (RU – RobKor / Levaia Politika), Stefan Krastev – (BG – Xaspel), Patryk Walaszkowski – (PL – Krytyka Polityczna), Zuzana Gabrizova (SK – Euractiv/ JeToTak.sk)

Moderator: Ciprian Şiulea (RO – CritiAtac)

19.00 Prezentare de carteAdi Dohotaru, Protestatarul. O istorie participativă, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012 (Dianei 4).

Prezintă: Vintilă Mihăilescu, antropolog & profesor SNSPA şi Costi Rogozanu, jurnalist & critic literar.

Ziua a treia/ 28 octombrie

10.00 -12.30 Sesiunea 3. Forme alternative de cooperare şi acţiune – de la teorie la practică.  

Recenta criză economică şi măsurile de austeritate aplicate în aproape toată regiunea au dat naştere unor noi forme de acţiune şi opoziţie faţă de discursul neoliberal. În acest context, în unele dintre ţări, platformele alternative independente au jucat un rol important. Scopul acestei sesiuni de discuţii este acela de a dezbate diversele modalităţi practice prin care aceste grupuri pot contribui la solidaritatea socială, militând pentru o mai bună conştientizare a problemelor de interes public în societate.

Vorbitori: Ágnes Gagyi (HU – AnBlokk) Artemy Magun (RU – Shto delati), Raluca Voinea (RO – Idea), Iulia Popovici (Ro – CriticAtac)

Moderator: Ovidiu Ţichindeleanu (RO – Idea&CriticAtac)

 12.30.- 14.00 Pauză de prânz

 14.00 – 16.30. Sesiunea 4. Separat, dar împreună – cum putem crea forme de cooperare regională alternative?

 Deşi evenimentele prin care au trecut ţările din regiune sunt extrem de asemănătoare, între ele există foarte puţine schimburi de experienţă şi foarte puţină comunicare. În loc să învăţăm din experienţele noastre comune, tendinţa generală este să privim către modelele occidentale, trecând cu vederea diferenţele dintre contextele noastre politice, economice şi istorice. Scopul acestei sesiuni este dezbaterea diverselor modalităţi de construire a solidarităţii/reţelelor la nivel regional între grupuri/organizaţii similare.

Masă rotundă cu toţi participanţii

Moderatori: Florin Poenaru şi Costi Rogozanu (RO – CriticAtac)

____________________________

Building bridges: the forum of progressive platforms in Central and Eastern Europe

Friedrich-Ebert-Stiftung Romania & CriticAtac Regional Forum

October 26th – 28th, UNA Galeria, str. Gen. Budișteanu 10

 The Regional Forum seeks to find ways for Left alternative platforms and groups in Central Eastern Europe to communicate and cooperate better. We feel that there is a great need for mutual exchange in order to stir both reflection and action that enhance democracy and give a real democratic voice for the people living in our societies. We share common issues and a common position in the cogwheels of markets and political power systems; therefore we strongly feel the imperative to share both thought and action.

At this particular first formal meeting, within this framework, we want to identify common concerns, ideas and goals, and explore actual ways to create an effective network of groups, so that we can act together, with more visible consequences, on our shared objectives. We want to think about ways to disseminate each other’s work, to cooperate in generating common texts, positions and actions, and in the long run to establish common structures to support a common activity.

1st day / 26 October

 Arrival, accommodation of the participants

19.30 “Art and Politics in Russia”, Meeting with Chto Delat Group (str. Dianei 4).

Book presentation: Intelighenţia tusă azi – VAsile Ernu, Editura Cartier, 2012.

 Speakers: Artemy Magun (RU – Shto delati), Alexandr Ivanov (RU – AdMarginem), Vasile Ernu (RO – CriticAtac), followed by

Eastern-European Party/ Russian Afterparty

2nd day /27 October

 09.45 Welcome remarks by Matthias Jobelius, Friedrich Ebert Foundation Romania, & Vasile Ernu, CriticAtac

10.00 -12.30, Session 1. Alternative spaces for free expression: how do we organize them?

This session aims to discuss the modalities in which various groups are organized and how they function: the goals and objectives of their activity, the format, the structure, etc. Short descriptions of the participant organizations/groups will be available to all participants. Participants from each country will be encouraged to bring samples of their work, if the case.

Speakers: Mariya Ivancheva (BG – Xaspel Social Center), Vitalie Sprinceană (MD – ospoon.eu), Vladimir Ishchenko (UKR – Commons), Adi Dohotaru (RO – gLOG)

Moderator: Victoria Stoiciu (RO – Friedrich-Ebert-Stiftung Romania)

12.30.- 14.00 Lunch

14.00-16.30 Session 2. Finances and the free speech: constraints and challenges.

This session aims to address a particularly sensitive issue for the independent alternative platforms: the finances. There is already a common-place that “money talks”, but there seem to be other methods of financing that avoid this trap and ensure free speech. How can this be done and how can independent groups finance their activity? Which money is acceptable and which is not?

Speakers: Pavel Kudyukin (RU – RobKor / Levaia Politika), Stefan Krastev – (BG – Xaspel), Patryk Walaszkowski – (PL – Krytyka Polityczna), Zuzana Gabrizova (SK – Euractiv)

Moderator: Ciprian Şiulea (RO – CritiAtac)

19.00 Book presentation – Adi Dohotaru, Protestatarul. O istorie participativă, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012 (Dianei 4).

Speakers: Vintilă Mihăilescu, antropolog & profesor SNSPA şi Costi Rogozanu, jurnalist & critic literar

3rd day – 28 October

10.00 -12.30 Session 3. Alternative forms of action and cooperation – from theory to praxis.

The recent economic crisis and the austerity measures which were applied almost everywhere in the region have triggered new forms of action and opposition to the neoliberal discourse. The independent alternative platforms played, in some countries, an important role in this context. The aim of this session is to discuss the practical ways in which these groups can build solidarity and raise social awareness.

Speakers: Ágnes Gagyi (HU – AnBlokk) Artemy Magun (RU – Shto delati), Raluca Voinea (RO – Idea), Iulia Popovici (Ro – CriticAtac)

Moderator: Ovidiu Ţichindeleanu (RO – Idea&CriticAtac)

12.30.- 14.00 Lunch

14.00 – 16.30. Session 4. Separately, but together – how can we generate alternative forms of regional cooperation?

The experiences of the countries from the region are pretty similar; however there is little exchange of experience and little communication. Instead of sharing our common experience, the general trend is to look at the best practices models from the Western Europe, ignoring the different political, economical and historical backgrounds. The aim of this session is to discuss possible ways of building cooperation/networks at the regional level between similar groups/organization.

Round table with all the participants

Moderator: Florin Poenaru and Costi Rogozanu (RO – CriticAtac)

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole