Articole de Vincze Eniko

Despre Vincze Eniko

Vincze Eniko este profesor de antropologie şi studii de gen la Universitatea Babes-Bolyai cu publicaţii despre politici identitare, naţionalism, feminism, etnicitate şi gen, excluziune socială şi discriminare multiplă, intersecţionalitate, femei rome. Dedicată unor cercetări activiste, este implicată în activitatea mai multor organizatii civice pentru romi din România.

IMPRESII DE LA CLUJ: Potențialul străzii, sau specificul clujean de la „vrem primar la primărie, nu primar la puşcărie” la „muie UDMR” pe statuia lui Matei Corvin

TEMA: Protestele din ianuarie 2012 Ceea ce am văzut în serile trecute în Cluj (un amalgam de motivații de la cele privind viața decentă, prin Roșia Montana, până la răbufnirile patriotice) m-a convins încă odată că deficitul democratic cumulat în România după 1990 este forța care în aceste zile transformă strada într-un spațiu public al manifestării diverselor nemulțumiri (difuze) şi al exercitării democraţiei. Dacă comparăm mesajele protestatarilor articulate în diferite oraşe, observăm anumite tipare comune (ceea ce desigur, se multiplică şi datorită mediilor de socializare on-line şi televiziunii). Prin ceea ce spun, oamenii peste tot exprimă durerile lor legate de elementarele lipsuri materiale, emoţia nedreptăţii resimţită în faţa inegalităţilor economice tot mai drastice şi vizibile, dar … Continuă să citești

În categoria Enter | 17 comentarii

Un nou contract social în interiorul UBB

În anii următori Universitatea Babeş-Bolyai ca universitate uropeană ar putea să asume principii care au orientat elaborarea concepţiei despre Europa 2020: adică politici de dezvoltare ce îmbină creşterea economică bazată pe competitivitate cu creşterea coeziunii sociale fundamentată pe valoarea solidarităţii. Dezvoltarea armonioasă a universităţii ca întreg, precum şi asigurarea resurselor financiare din spatele acesteia nu poate să însemne ierarhizarea facultăţilor/ programelor pe criterii financiare şi asistarea la exterminarea celor care “aduc mai puţini bani”, deci sunt mai puţin „competitivi” din acest punct de vedere. Mai departe, managementul universitar ar putea funcţiona după modelul european al metodei deschise de coordonare, iniţiind şi susţinând o guvernanţă care asigură o comunicare şi colaborare atât orizontală, cât şi verticală între … Continuă să citești

În categoria Enter | 13 comentarii

Muncă, (in)egalitate şi excluziune socială. Din învăţământele unui proiect dedicat femeilor rome

TEMA: Egalitatea şi chipurile ei Proiectul “Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii” (www.femrom.ro)[1] şi cercetările derulate în cadrul său ne-au demonstrat încă odată că prin ceea ce se definește ca “problema romă” (în domeniul ocupării) ni se relevă întreaga problematică a societății (și în particular a economiei) contemporane. Vorbind despre şi acţionând pentru incluziunea socială a romilor, trebuie să recunoaștem că problema excluziunii nu o constituie romii, ci întregul sistem social-economic care exploatează munca informală şi/sau forţa de muncă ieftină a celor care sunt nevoiţi să se vândă în astfel de condiţii, şi care perpetuează prejudecăţile anti-ţigăneşti şi îi proiectează pe romi în imaginea duşmanului care “ne periclitează siguranţa pentru că nu dorește … Continuă să citești

În categoria Enter | 49 comentarii

Ce fel de feminism îmi doresc de 8 martie?

TEMA: Ce fel de feminism îmi doresc de 8 martie? În perioade diferite, în funcţie de regimul social-politic în care trăiau, precum şi sub impactul viziunilor lor generale, feministele au găsit explicaţii diferite cu privire la diferenţele şi inegalităţile între femei şi bărbaţi, şi au definit rolul social al gândirii şi practicii lor în diverse feluri. Cele mai echilibrate dintre poziţiile existente sunt cele care combină explicaţiile feminismului egalităţii cu cel al diferenţei; analizează inegalităţile atât prin prisma ordinii de gen patriarhale, cât şi din punctul de vedere al unor fenomene eonomice şi politice mai ample; completează abordarea aspectului sexual al relaţiilor dintre femei şi bărbaţi cu investigarea altor dimensiuni ai acestor relaţii, astfel încât ajung … Continuă să citești

În categoria Enter, SocialAtac | 27 comentarii

Dezbaterea „rom versus ţigan”

Lumi paralele Miercuri, 2 februarie 2011, Comisia pentru Drepturile Omului şi Comisia pentru Egalitate de Şanse din Senatul României au avizat favorabil (cu şapte voturi “pentru”, trei voturi “împotrivă” şi o abţinere) propunerea legislativă iniţiată de către deputatul PDL Silviu Prigoană prin care denumirea “rom” este înlocuită cu “ţigan”. Tot în 2 februarie, Preşedintele Parlamentului European, dl. Jerzy Buzek, a făcut o declaraţie în sesiunea plenară a Parlamentului European, prin care cere ca genocidul romilor să fie recunoscut oficial de către Parlamentul European/Uniunea Europeană. În aceeaşi zi, la conferinţa lor de presă, asociaţiile civice ale romilor din România (cerând autorităţilor publice să amâne recensământul din 2011 până când Parlamentul României va hotări care este terminologia folosită … Continuă să citești

În categoria Enter | 97 comentarii

Român – rom – țigan

„Problema romă este o problemă europeană” – am auzit foarte des această afirmație anul trecut în legătură cu expulzarea cetăţenilor români de etnie romă din Franţa. Desigur, concepţia nu este una nouă, dar în loc să ne aducem aminte de acest lucru, este şi mai important să conştientizăm faptul că semnificaţiile ei sunt contextuale. Din anii nouăzeci, și sub influenţa organizaţiilor rome, minoritatea romă s-a definit (și) ca minoritate europeană şi transnaţională. Referindu-se la această idee – printr-un limbaj al drepturilor omului tot mai cristalizat – mai multe organizaţii internaţionale, printre care şi instituţiile Uniunii Europene au adresat, poate înainte de toate statelor aflate în faza de pre-aderare (în mod special României) diferite recomandări privind integrarea, … Continuă să citești

În categoria Enter | 92 comentarii