Articole de Codrin Codrea

Despre Codrin Codrea

Codrin Codrea este absolvent de drept la Universitatea A. I. Cuza, Iaşi, şi masterand în drept european la aceeaşi instituţie. Uimit din primii ani de studenţie de pretenţia de neutralitate a unor legi, de genul celor care “interzic şi săracilor şi celor înstăriţi să doarmă sub pod”, şi interesat până în prezent de discursul de legitimare şi violenţa structurală.

Despre decizia Curţii Constituţionale

În discuţiile despre referendumul care urmează pe 29 sunt invocate trei acte: proiectul de lege din 2012 atacat la CC, legea în vigoare 3/2000 şi OUG 41/2012. Legea 3/2000 prevede în art. 10 că demiterea Preşedintelui României este aprobată, dacă a întrunit majoritatea voturilor cetăţenilor înscrişi în listele electorale. Atât proiectul de lege din 2012 atacat la CC şi asupra cărui s-a pronunţat Curtea, cât şi OUG operează aceeaşi modificare: demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum. Diferenţa dintre OUG şi proiectul de lege este că primul este un act în vigoare, iar al doilea nu. Decizia Curţii înţeleasă prin noţiunea de stat de … Continuă să citești

În categoria Enter | 25 comentarii

Combaterea anti-corupţiei: două amendamente la Noul Cod Penal

 Mate Andras Levent şi Marton Arpad, deputaţi UDMR, au introdus o serie de amendamente la legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal, prin care se urmăreşte ca faptele demnitarilor să nu atragă răspunderea penală în cazul infacţiunilor de corupţie şi de serviciu: luarea de mită, traficul de influenţă, delapidarea, purtarea abuzivă, abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu, etc. În noul cod infracţiunile respective vizează sancţionarea faptelor săvârşite de funcţionari publici, cărora le sunt asimilaţi demnitarii. Printr-un amendament sunt excluşi din categoria funcţionarilor publici demnitarii, urmând a nu li se aplică legea, şi printr-un alt amendament se modifică substanţial definiţia conflictului de interese. Cu privire la primul amendament În art. 175 lit. b din legea … Continuă să citești

În categoria Enter | 6 comentarii

Drepturile omului în Irak – universalitate / imperialism

Legalitatea în dreptul internaţional public a invaziei militare din Irak din 2003 a fost şi rămâne subiectul unor ample dezbateri judirice. Organizaţiile internaţionale şi-au exprimat dezaprobarea în repetate rânduri, alături de unele state, oficiali de stat, inclusiv din statele participante la agresiune, şi personalităţi din domeniul juridic internaţional. Invocarea instrumentelor juridice internaţionale care interzic expres agresiunea militară sau condiţionează puternic o astfel de intervenţie s-au dovedit până în prezent ineficiente. Articolul 2 punctul 4 al Cartei ONU, sau poziţia Curţii Penale Internaţionale, nu au condus la atragerea răspunderii juridice nici a statelor, nici a decidenţilor, pentru acţiunile din Irak. Ca temei legal în sprijinul agresiunii militare s-au folosit situaţii de excepţie, controversate, în privinţa cărora atât … Continuă să citești

În categoria Enter | 3 comentarii

ACTA – sau o cum revine o veche poveste

TEMA: Stop ACTA! Două acte internaţionale au atins puncte sensibile privind protecţia dreptului la viaţă privată în ultima perioadă: Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului şi Acordul Comercial Împotriva Contrafacerii (ACTA). Aceste două documente, în ciuda naturii juridice diferite, prezintă importante similarităţi, şi de aici analizarea lor comparativă; se atacă dreptul la viaţă privată şi liberă exprimare prin acelaşi fel de ingerinţe, pot trece prin controlul aceloraşi organisme în cursul procedurilor de adoptare/verificare, şi ambele acte ascund, sub o formulare neclară, scopuri aparent legitime. 1. Directiva, prin natura ei, nu are prevederi detaliate. Ca … Continuă să citești

În categoria Enter | 44 comentarii

Cum se vede libera întrunire în jurisprudenţa CEDO – un fel de bilanţ

Situaţia socio-economică de astăzi pare să aducă tot mai mulţi oameni în stradă, fapt ce pune în discuţie dreptul la liberă întrunire, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al exercitării efective. Protestele ridică o serie de probleme legate de delimitarea spaţiului public de cel privat, de interferenţa cu alte drepturi civile sau economice ale terţilor, de delimitare de sau includere în dreptul la liberă exprimare, de calificare de către autorităţi a caracterului paşnic sau violent, probleme referitoare la intervenţia arbitrară sau legitimă a forţelor de ordine etc., acestea fiind în general subsumate conflictului dintre obligaţia negativă de abţinere a statului în exercitarea libertăţii de întrunire şi obligaţiile pozitive de intervenire pentru asigurarea efectivă a exercitării dreptului … Continuă să citești

În categoria Enter | 5 comentarii

Câteva consideraţii asupra noului proiect de lege care interzice cerşetoria

În 13 decembrie 2011, a fost prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor iniţiativa legislativă privind interzicerea activităţii de cerşetorie, ulterior trimisă la Senat în 19 decembrie 2011. În expunerea de motive, se constată că datele de la Poliţia Bucureşti plasează capitala pe primul loc în ce priveşte numărul cerşetorilor, fiindcă „aici există cele mai mari oportunităţi de supravieţuire”. În continuare: “Există o tendinţă a cetăţenilor de a direcţiona cauzalitatea acestui fenomen spre factori de natură socio-economică, astfel încât deseori sunt ignorate informările reprezentanţilor M.A.I. care atenţionează că un cerşetor ajunge să câştige până la 5000 de lei lunar sau faptul că în spatele lor funcţionează adevărate reţele de traficanţi (…) Conform reglementărilor actuale în vigoare, … Continuă să citești

În categoria Enter | 32 comentarii