Program de acţiune al Asociaţiei Traducătorilor Literari din România ARTLIT

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Programul ARTLIT pleacă de la realitatea de netăgăduit că drepturile traducătorilor literari nu sunt apărate în acest moment de nimeni, ceea ce înseamnă că nu avem nici o putere de negociere şi, din acest motiv, suntem obligaţi să acceptăm orice condiţii de lucru. Avem cele mai mici tarife din Europa, inclusiv faţă de oricare din vecinii noştri estici, inclusiv faţă de ţările din Balcani încă neintrate în UE. Suntem expuşi unei game largi de abuzuri, care culminează cu situaţiile în care traducătorii nu sunt plătiţi deloc pentru opere publicate.

Poate că întrebarea fundamentală de la care trebuie să plecăm, şi căreia trebuie să-i găsim un răspuns, este: de ce sunt atât de puţini traducători full-time în România? De ce este atât de greu, aproape imposibil, să facem din traducerea literară o profesiune din care se poate trăi? Avem o meserie foarte calificată şi, spre deosebire de percepţia multora, deloc uşoară. De ce este atât de greu de trăit din ea? Ne confruntăm prea des cu percepţia că această ocupaţie a noastră e mai mult un fel de hobby, o activitate mai degrabă spirituală decât economică, una pe care o întreprindem mai mult de plăcere decât ca mijloc de a ne asigura existenţa. Trebuie să schimbăm această percepţie şi practicile asociate ei şi să facem din ocupaţia noastră o profesiune remunerată decent, din care se poate trăi decent, ceea ce acum, în mod evident, nu este cazul.

Este imposibil să nu vedem că realitatea deplorabilă a condiţiei traducătorului literar din România are o legătură directă cu faptul că România este şi singura ţară europeană fără o asociaţie activă şi funcţională a traducătorilor literari. Gestul de a crea această asociaţie nu este, prin urmare, un gest de frondă, provocare sau altceva asemănător, ci este gestul complet firesc de a da o voce unei corp profesional. Vom folosi această voce în primul rând pentru a ne apăra drepturile, dar şi pentru a contribui, alături de ceilalţi actori ai pieţei cărţii, la creşterea calităţii traducerilor literare şi, în general, la dezvoltarea acestei pieţi.

Vrem să creăm o asociaţie democratică şi egalitară, care îi protejează în mod egal pe toţi membrii ei şi care reprezintă fidel opţiunile membrilor. Pentru a reuşi, însă, este vital să raliem atât un număr important de traducători literari din totalul acestora, cât şi traducători deja recunoscuţi pentru competenţa şi talentul lor. Asociaţia nu va avea deloc un caracter restrictiv sau elitist, deoarece vrem, evident, să reprezentăm întreg corpul traducătorilor, dar va exista un minim prag de compentenţă profesională, pentru că avem o responsabilitate. Chiar dacă decizia de a atribui o lucrare unui traducător sau altuia va aparţine întotdeauna editorilor, avem, ca asociaţie profesională, datoria de a impune un standard.

Ce ne propunem, mai concret:
– Să facem un bilanţ al situaţiei în care ne aflăm, cu accent pe problemele cu care ne confruntăm.
– Să vedem ce soluţii posibile pot avea aceste probleme şi să creăm un plan de acţiune
– Să creăm un set de recomandări de bune practici pe care să le urmeze traducătorii literari, inclusiv un model de contract.
– Să creăm, pe termen mediu şi lung, o bază de date cu traducătorii literari, o alta cu editurile şi cu alte informaţii relevante din domeniu, inclusiv un sistem transparent de informare despre burse, granturi, stagii de formare sau oricare alte oportunităţi pentru traducătorii literari.
– Să lansăm un sistem de recunoaştere şi recompensare a excelenţei în profesiunea noastră.
– Cel mai important, însă, e să ne strângem laolaltă şi să ne organizăm în mod eficient. Este necesitatea noastră absolută în acest moment şi condiţia necesară pentru a obţine orice alte rezultate.

Planul de acţiune şi orice altceva referitor la asociaţie va fi discutat, votat şi adoptat la adunarea generală ARTLIT care, în principiu, va avea loc în a doua jumătate a lui octombrie. Până atunci urmează să comunicăm şi să ne organizăm prin e-mail şi prin această pagină de Facebook, deoarece crearea unui site propriu al asociaţiei va lua mai mult timp.

Adresa de e-mail la care putem fi contactaţi este artlit2013@gmail.com. Aşteptăm orice comentarii, sugestii sau alte intervenţii, dar cele de natură publică ar fi bine să apară în spaţiul de comentarii al acestei pagini de FB a ARTLIT.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole