Susţineţi DREPTUL LA LOCUINŢĂ!

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Comunicat de presă GALIL (Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă) privind schimbarea procedurii de atribuire a locuinţelor sociale

 

 

Participaţi la consultarea publică privind modificarea şi completarea procedurii de atribuire a locuinţelor sociale desfăşurată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în perioada 17-27 noiembrie 2015! Chiar şi spre sfârşitul mandatului lor, decidenţii locali trebuie să recunoască şi faptic dimensiunea socială a oraşului pe care îl guvernează. De altfel, Strategia de dezvoltare a muncipiului Cluj-Napoca 2014-2020 admite importanţa acestei dimensiuni, aderând la viziunea unui oraş inclusiv şi în privinţa locuirii şi a dreptului la locuinţă.

Pe 17 noiembrie, la iniţiativa Comisiei Mixte pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, Primăria Cluj-Napoca a lansat procedura de consultare publică asupra proiectului de Hotărâre de Consiliu Local privind repartizarea locuinţelor sociale[1]. Fundamentat pe referatul Direcţiei Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Biroul Administrare Spaţii, Terenuri, demersul de schimbare are ca scop adaptarea mecanismului de repartizare la situaţiile specifice apărute pe plan local în ultimii ani şi reglementarea acestor situaţii. În acest sens, Direcţia înaintează spre consultare publică un proiect de hotărâre de consiliu local cuprinzând o serie de modificări sugerate de Comisie[2]. Printre modificări se numără criteriile de eligibilitate (domiciliul şi venitul solicitanţilor), punctarea suplimentară a veniturilor pe membru familie, cât şi a situaţiilor de cazuri de forţă majoră, dar şi specificarea actelor doveditoare ce trebuie depuse în dosarul-cerere de către solicitanţi.

Lansarea consultării publice este salutară pentru că oferă posibilitatea ca persoanele interesate de locuirea socială în Cluj să contribuie prin sesizări, observaţii, puncte de vedere la proiectul de procedură de atribuire a locuinţelor, care va fi supus votului în ultimul deliberativ de consiliu local programat în acest an. Lectura proiectului relevă însă o serie de probleme şi prevederile noi continuă să contrazică principiile protecţiei sociale care ar trebui să ghideze atribuirea locuinţelor sociale. Votarea proiectului în forma propusă de Comisie ar însemna validarea caracterului discriminatoriu al proiectului, care astfel ar limita accesul la locuinţe fond de stat persoanelor marginalizate social, al tuturor acelora care au cea mai mare nevoie de o locuinţă socială. Dacă criteriile de eligibilitate definite în HCL 150/2013 nu precizau explicit faptul că beneficiarii de venituri din asistenţa socială nu pot solicita o locuinţă, în proiectul nou de hotărâre acest lucru e specificat în mod clar : “1.A.11 Pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturi de asistență socială.”. Din acest motiv, Consiliul Local ar vota o procedură discriminatorie ce eludează tocmai funcţia socială a acestor locuinţe[3]. Totodată, procedura ar exclude veniturile din drepturi de asistență socială[4] din categoria de “venituri reglementate prin legislația în vigoare”. Conform legii, venitul este criteriu de eligibilitate în acordarea unei locuințe sociale doar în ceea ce privește mărimea lui (să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie), lucru care nu ar trebui să îi excludă din statutul de eligibil nici pe cei care nu au venituri. Mai ales pentru că legea mai prevede: consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate (deci ale persoanelor care au o poziţie socială periferică “manifestată în absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă”) la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate[5].

Acum mai bine de jumătate de an, Grupul de Acţiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) a demarat acţiunea de susţinere a persoanelor care locuiesc în condiţii inadecvate şi nesigure, în zone segregate rezidenţial ale oraşului. Prin această acţiune de depunere a unui dosar-cerere de atribuire a unei locuinţe sociale, 150 de persoane au semnalat nevoia lor de locuire faţă de administraţia locală, multe dintre ele nefiind înregistrate anterior datorită prevederilor care le limitau eligibilitatea sau le defavorizau prin modul de calcul al punctajelor. Grupul a documentat toate aceste bariere de acces la locuinţele sociale, arătând felul în care un segment larg al locuitorilor oraşului, care se confruntă cu situaţii de muncă precară şi deprivare, sunt sistematic excluşi şi descurajaţi să solicite atribuirea unei locuinţe sociale[6]. Totodată, GALIL a trimis o serie de scrisori Primăriei prin care arăta mecanismele discriminatorii ale procedurii locale de atribuire a locuintelor sociale, procedură care exclude exact persoanele care ar avea cea mai mare nevoie de asemenea forme de locuire. Mai recent, GALIL a elaborat și a depus în atenția Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat din cadrul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca o serie de propuneri de modificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale[7]. Includerea acestora într-o nouă procedură ar schimba lista anuală de priorităţi, devenind eligibile şi persoanele ale căror nevoi de locuire sunt sistematic şterse şi făcute invizibile prin actuala procedură, sau înlăturate printr-un mod de calcul elitist care conferă 45 de puncte pentru doctorat, dar doar 2 puncte pentru un copil mic in familie.

Propunerile GALIL sunt fundamentate pe legislația românească care prevede că “accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean”[8] şi că “pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice iniţiate, statul asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă…”[9]. Printre aceste propuneri se află și prioritizarea solicitanţilor care trăiesc în locuințe improprii, uneori fără forme legale, riscând demolarea sau evacuarea forțată, cât și recunoașterea drept caz de forță majoră a locuirii la periferii poluate, fără infrastructură urbană adecvată, excluse de la resursele dezvoltării urbane.

În sinteză:

1) criteriile de eligibilitate trebuie să fie de aşa natură încât să asigure dreptul la locuinţă socială al persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate economică sau de marginalizare socială[10];

2) criteriile de neeligibilitate trebuie să se rezume la prevederile legale cuprinse în Legea Locuinţei (114/1996), nu să aducă criterii suplimentare care îngrădesc sau defavorizează accesul persoanelor cărora locuinţele sociale le sunt destinate;

3) criteriile de selecţie (şi de punctaj) trebuie să respecte prevederile legale care prioritizează anumite criterii în atribuirea de locuinţe sociale (cele legate de situţia economică, condiţiile de locuit, numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii, precum şi starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora)

 

Susţineţi DREPTUL LA LOCUINŢĂ înregistrând adrese scrise la Primărie sau trimiţând un mesaj cu sesizările, comentariile şi punctele de vedere privind proiectul de hotărăre, printr-un email trimis pe adresa consultarepublica@primariaclujnapoca.ro până în 27.11.2015. Votarea procedurii în forma actuală transformă procesul de repartizare a locuinţelor într-o competiţie cu perdanţi descalificaţi înainte de start.

Grupul de Acţiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) s-a constituit în cadrul programului LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), proiect al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, derulat şi în Cluj pe lângă alte 21 de localităţi din 11 ţări europene. În perioada septembrie 2015 și ianuarie 2016, Fundația Desire contribuie la organizarea activităților locale definite în Planurile locale de acțiune elaborate în cadrul programului LERI pentru orașele Cluj-Napoca și Aiud, în mod particular sprijinind implementarea acestor planuri în capacitate organizațională, administrativă și consultativă. GALIL este compus atât din persoane direct afectate de condiţiile de locuire inadecvate cât şi din persoane implicate anterior în problemele de locuire din oraş, având ca scop să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor şi a siguranţei locuirii persoanelor dezavantajate din Cluj.

Persoane de contact: Enikő Vincze (tel: 0740 137 561) şi Simona Ciotlăuş (tel: 0747 810 818)

[1] Detaliile consultării publice sunt disponibile pe websiteul Primăriei: http://www.primariaclujnapoca.ro/dezbateri-publice.html

[2] Citiţi proiectul de hotărâre aici: http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/proiect%20locuinte.pdf

[3] Aşa cum este „locuinţa socială” definită prin Legea Locuinţei (114/1996 cu modificările ulterioare)

[4] Reglementate prin Legea Asistenței Sociale 292/2011

[5] Cf. Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 modificată

[6] Citiţi mai multe aici: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/memoriu-col_cereri-loc-soc-_Cantonului_FINAL_6aug20152.pdf şi aici http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf

[7] Citiţi aici propunerile GALIL: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/RECOMANDARI-LERI-pentru-schimbarea-HCL150-din-2013_tabel_FINAL.pdf

[8] Cf. Legea Locuinţei 114/1996, preambul

[9] Cf. Legea Asistenței Sociale 292/2011 – Art. 53, alin. 2

[10] În acord cu Art.47 al Constituţiei României, respectiv cu Legea 116/2002 privind Combaterea Marginalizării Sociale şi cu Art. 53, alin. 2, lit. a din Legea Asistenţei Sociale 292/2011

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole