European Alternatives

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

TEMA: Instituții alternative

European Alternatives există începând cu anul 2007 din inițiativa lui Niccolo Milanese (britanic din Țara Galilor) și a lui Lorenzo Marsili (italian), ambii deținând, dincolo de formația de filosofi și politologi, o vastă experiență în jurnalism și grassroots activism.

După ce au organizat timp de 3 ani consecutiv The London Festival of Europe, cei doi co-fondatori s-au orientat înspre Continent, pentru a integra și alte orașe în cadrul unei serii de evenimente concentrate pe explorarea diverselor forme de artă angajată social, precum și promovării drepturilor omului din perspectivă transnațională.

Astfel, Festivalul Transeuropa, cu o primă ediție organizată în 2010, a trecut dincolo de Insulele Britanice, ajungând până la Paris, Bologna și, suprinzător sau nu, Cluj. În România, cu excepția proiecției de deschidere, Festivalul a fost în întregime conceput și organizat de către o echipă de voluntari, motivați de posibilitatea de își exprima liber atașamentul, dar și criticile, față de ideea europeană, despre multi și interculturalism.

Principalele teme abordate în cadrul ediției din 2010 au fost Reforma Universitară-la Bologna, Multiculturalismul-la Cluj, Europa socială-la Londra și Drepturile imigranților-la Paris.

Succesul pe care l-a avut Festivalul, atât la public, cât și la artiști și finanțatori, a permis o a doua ediție transnațională, de această dată Festivalul având loc nu în patru, ci în doisprezece orașe europene, de la Londra și până la Sofia (în sud-est) și Lublin (în nord-est).

Festivalul Transeuropa reprezintă în acelaşi timp un festival cultural şi un eveniment politic, fiind primul festival transnaţional care are loc simultan în 12 oraşe europene: nu douăsprezece festivaluri diferite în acelaşi timp, ci unul singur în întreaga Europă, promovând democraţia, egalitatea şi cultura dincolo de statul-naţiune. Transeuropa creează un spaţiu politic şi cultural comun pentru schimbul de idei, dezbatere… şi acţiune.

Folosind o multitudine de mijloace, de la dezbateri, conferinţe şi congrese la instalaţii artistice, proiecţii de film şi muzică, Festivalul deschide noi perspective în chestiuni politice de importanţă majoră. Festivalul promovează inovaţia şi experimentul din punct de vedere deopotrivă politic şi cultural. De asemenea, propune imaginarea unei alte comunităţi prin dimensiunea artistică a diverselor proiecte ce se regăsesc în programul Festivalului.

Pe lângă Festival, o altă mare reușită a echipei European Alternatives o constituie Transeuropa Network. Aceasta este reţeaua transnaţională a membrilor European Alternatives, fiind formată din grupuri locale şi echipe de lucru tematice, care lucrează împreună pe o bază transnaţională, deopotrivă online şi prin intermediul întâlnirilor (organizate aproximativ lunar în oraşele europene unde există grupuri locale), cu scopul de a concepe campanii, evenimente, publicaţii şi proiecte artistice comune.

 În cursul lunii septembrie a.c, European Alternatives a făcut primii pași în cadrul unui nou proiect de interes major pentru dezvoltarea dialogului intercultural, și anume un think-tank care va reuni tineri europeni și chinezi, activitățile acestuia urmând a se desfășura la Londra, Beijing, Shanghai și Chongqing.

În ce privește misiunea organizației, aceasta este concentrată asupra descoperirii și activării, prin intermediul dialogului transnațional, a unor noi forme de participare transnațională.

European Alternatives consideră că formele tradiţionale de participare politică prin intermediul democraţiei reprezentative sunt insuficiente şi, în mare parte, ineficiente la nivel deopotrivă naţional şi transnaţional. De aceea, experimentăm în mod activ noi forme de implicare transnaţională, deoarece considerăm că participarea politică trebuie să fie deopotrivă deliberativă şi activă. Prin intermediul consultărilor publice, al campaniilor şi al mobilizării la nivel european, scopul nostru este acela de a reuni un număr ridicat de ONGuri şi parteneri sociali în platforme de campanie.

 

De asemenea, European Alternatives este o organizaţie orientată spre acţiune, ce îşi propune să realizeze schimbări politice şi culturale în interiorul şi dincolo de graniţele Europei. Campaniile şi iniţiativele pe care le lansăm la nivel european, naţional şi regional reclamă aceste schimbări, încercând să creeze coaliţii ale societăţii civile la nivel pan-european. Subiectele campaniilor sunt decise de către membri, şi implementate de către grupurile noastre locale existente de-a lungul continentului. Ceea ce diferenţiază campaniile European Alternatives de cele ale altor organizaţii este abordarea transnaţională şi radicală pe care acestea o propun.

Nu în ultimul rând, European Alternatives susține importanța pe care o dețin publicațiile plurilingve în dezvoltarea unui autentic dialog intercultural.

Astfel, o revistă online în limbile engleză, franceză, italiană şi română. Aceasta este updatată zilnic, iar scopul său este acela de a propune abordarea din perspectivă transnaţională a subiectelor politice şi culturale de actualitate.

De asemenea, aceasta reprezintă un spaţiu dedicat dezbaterii şi discuţiilor dintre membrii şi susţinătorii noştri, întreţinut şi prin intermediul interviurilor video şi audio cu experţi şi reprezentanţi politici, incluse în dosarele disponibile pe site-ul organizaţiei.

Toate publicaţiile noastre îşi propun crearea unor alternative radicale la problemele politice şi culturale actuale, precum criza economică, revoluţiile din Africa de Nord şi protestele indignaţilor europeni .

Cea mai importantă dimensiune  a misiunii organizației este însă cea a producției artistice inovatoare, European Alternatives propunând emergența unor practici artistice şi literare angajate, capabile de a deconstrui canoanele şi imaginarul naţional, în vederea descoperirii spaţiului necesar pentru a vizualiza, imagina şi întelege un spaţiu transnaţional comun. Proiectele artistice ale European Alternatives au abordat teme precum spaţiul urban, migraţia, diferenţele sociale şi problemele minorităţilor. Promovăm dialogul între artişti, profesori, politicieni şi cetăţeni pentru lărgirea, prin intermediul experimentului şi al intervenţiei artistice, a tipurilor de discurs disponibile pentru dezbaterea subiectelor politice şi culturale.

 Activitățile European Alternatives sunt posibile datorită, pe de o parte, implicării unui număr ridicat de voluntari (echipa din Cluj având, în prezent, 14 membri, cărora li se vor adăuga în viitorul apropiat încă 20), precum și datorită finanțărilor primite din partea fundațiilor culturale (European Cultural Foundation, Allianz Kulturstiftung, Calouste Gulbenkian Foundation, Joseph Rowntree Foundation), fundațiilor civice (The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, The Open Society Institute) și instituțiilor europene (Directoratul General Educație și Cultură, Directoratul General Cetățenie, Programul Tineret în Acțiune).

De asemenea, European Alternatives deține o rețea extinsă de organizații partenere ce include, pe lângă finanțatori, colective bazate în Spania (de exemplu, GenderArtNet), artiști precum Joanne Richardson și Oliver Ressler, colectivul H.arta din Timișoara, toți aceștia desfășurând proiecte și la Cluj în perioada premergătoare sau în cadrul edițiilor din 2010 și 2011 ale Festivalului Transeuropa.

În România, European Alternatives colaborează cu instituții și centre culturale precum Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Centrul Cultural Francez din Cluj, Librăria Cărturești, Fundația Tranzit, precum și cu centre de socializare, de exemplu cafenelele Zorki și L’Atélier.

În prezent, organizația din Cluj desfășoară un proiect de capacitare a 9 organizații civile din România de a face advocacy la nivel european, printre acestea numărându-se ProDemocrația, Institutul Intercultural dinTimișoara și Grupul pentru Acțiune Socială.

De asemenea, suntem parteneri în cadrul unui proiect de cercetare evaluativă  a locuințelor sociale pentru romi, comunitățile studiate fiind cele din Cluj, Bologna și Salonic.

Pentru mai multe informații, îi puteți contacta pe unul din cei 2 coordonatori regionali ai organizației,  Diana Prisacariu (Diana@euroalter.com) și Daniel Peslari (d.peslari@euroalter.com), site-ul www.euroalter.com reprezentând, de asemenea, o importantă sursă pentru evaluarea complexității și  relevanței activităților pe care le desfășurăm pe tot cuprinsul Uniunii Europene și, desigur, chiar dincolo de ea.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole