Proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre Stat şi Biserică în domeniul asistenţei sociale trebuie retras!

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre Stat şi Biserică în domeniul asistenţei sociale trebuie retras!
(cine vrea sa semneze petitia aici)

Apel public către cetățeni şi societatea civilă

Ȋn sedința din 7-8 martie 2011 Camera Deputaților, cameră decizională, a aprobat Proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale (PL-x 630/2009). Aceasta va fi trimisă spre promulgare Preşedintelui României.

Prin prezenta scrisoare publică protestăm ȋmpotriva acestei legi şi solicităm retrimiterea la Parlament pentru re-examinare. Reexaminarea nu este ȋnsă de ajuns, legea fiind necontituțională şi discriminatorie ȋn substanța ei. De aceea solicităm inițiatorilor și liderilor de grupuri parlamentare să ȋși asume retragerea acesteia din circuitul legislativ.

De ce trebuie retras proiectul de lege?

Legea este inutilă, neconstituţională, discriminatorie şi va afecta negativ drepturile beneficiarilor şi calitatea serviciilor de asistenţă socială!

Legea este inutilă.

Prestarea de servicii de asistenţă socială de catre entităţi non-guvernamentale ȋn colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, o practică europeană frecventă şi ȋncurajată, este deja reglementată (Legea Nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care ȋnființează și administrează unități de asistență socială). Serviciile publice pot intra și sub incidența Legii Nr. 178 din 2010 a parteneriatului public-privat. Ȋn circuitul legislativ există şi un alt proiect de lege care reglementează contractarea serviciilor sociale inclusiv către culte, ȋn cadre competitive şi transparente. România are deja un cadru legislativ complet care reglementează implicarea entităţilor non-guvrenamentale, inclusiv a cultelor religioase, ȋn prestarea serviciilor sociale.

Legea produce discriminare intre diverși prestatori de servicii de asistenţă socială.

Conform legislaţiei actuale, pot presta servicii de asistenţă socială mai multe entităţi non-guvernamentale, inclusiv cultele religioase, care au ȋn plus și statut de utilitate publică. Ȋn afara acestora există numeroase asociații şi fundații care contribuie la implementarea locală a politicilor sociale. Finanțarea preferenţiala a cultelor religioase va duce la discriminarea acestor organizații, care și-au dezvoltat o expertiză solidă ȋn majoritatea domeniilor de intervenție. Acești prestatori de servicii vor fi eliminați și odată cu aceștia, experiența acumulată ȋn ani intregi.

Legea ȋncalcă reglementările internaționale privind drepturile copilului.

Legea indică drept domeniu prioritar asistența copiilor. Legea încalcă Convenţia cu privire la Drepturile Copilului la care România este semnatară. Copiilor institutionalizați și/sau asistati de culte religioase li se vor ȋncălca drepturile prevazute la articolul 13, punctul 1. „Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a difuza informații și idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub forma orală, scrisă, tiparită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului” și la articolul 14, punctul 1. „Statele părți vor respecta dreptul copilului la libertatea de găndire, de conştiință şi religie”. Cultele religioase nu pot asigura o dezvoltare independentă şi echilibrată a copiilor, mai ales celor aflați ȋn situație de vulnerabilitate. Ȋn plus, România are deja o practică ȋndelungată ȋn domeniu, atât cadrul legislativ cât și infrastructura dedicată protecției copiilor, ȋn special cei institutionalizați, ȋmbunătățindu-se ȋn timp. Cu alocări bugetare mai mari s-ar putea rezolva majoritatea problemelor existente. Adoptarea legii ar anula strategiile şi investiţiile realizate până acum (ex. pregătirea personalului, dotări).

Legea va scădea calitatea serviciilor de asistența socială oferite.

Această lege va slăbi până la destructurare serviciile publice de asistență socială de la nivel local, deja afectate grav de politica de austeritate a guvernului. Finanțarea globală pentru asistența socială, una dintre cele mai mici la nivelul Uniunii Europene, este mult prea scazută pentru a face față nevoilor reale. Prin deturnarea fondurilor publice către culte se va slăbi și mai mult capacitatea instituțiilor publice locale de a oferi servicii persoanelor aflate ȋn dificultate. Experiența, resursele și infrastructura acestora vor fi fie irosite, fie preluate de către culte a căror misiune şi responsabilitate primară nu este asistența socială.

Cultele religioase nu au deschiderea și competența pentru a presta servicii de asistență socială.

Natura cultelor religioase le impiedică să acorde asistență neutră și competentă persoanelor vulnerabile. Personalul clerical al oricărui tip de cult nu are studii de specialitate ȋn domeniile respective de intervenție și apelează la idei și practici nevalidate de comunitatea medicală și stiințifică. Administrarea serviciilor sociale de către culte religioase poate genera conflicte ideologice și morale. Este cunoscută poziția conservatoare a multor culte care se opun unor politici sociale care ȋn practică au dat rezultate (ex. educația sexuală/contraceptivă). Există riscul ca aceste politici să fie ȋnlocuite cu abordări retrograde și neeficiente. Sub incidența legii pot intra persoane vulnerabile precum cele infectate cu HIV sau dependente de droguri a căror asistență de pe poziții confesionale este nu numai discriminatorie dar și periculoasă.

Legea ȋncalcă principiul separării dintre stat și cultele religioase.

Asistența socială face parte din responsabilitățile esenţiale ale unui stat modern şi democratic. Aceasta este acordată ȋn virtutea aparţinerii de o comunitate umană pe baza principiului solidarităţii ȋntre oameni şi ȋntre generaţii, principiu care nu are o bază religioasă sau spirituală. Transferul acestei funcţii către culte anulează secularismul, proces care a făcut posibilă dezvoltarea democraţiei moderne. Legea este ȋncă un pas către distrugerea interesului şi spaţiului public şi acapararea acestora de către interese private de tip confesional. Principiul autonomiei cultelor faţă de stat presupune şi autonomia statului faţă de culte. Ȋn lipsa acestei separaţii nu se poate dezvolta o societate democratică. De asemenea, prin asistarea persoanelor vulnerabile de către culte religioase, se creează premisele ȋncălcării libertăţilor expres prevăzute ȋn Constituţia României la articolul 21, punctul 1. “Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale’.

Lista argumentelor rămâne deschisă! Invităm toţi cetăţenii și organizaţiile interesate să se alăture protestului. Dacă sunteţi de acord cu textul protestului sau doriţi să îl completăti va rugăm să transmiteţi un mesaj care să conţină numele și profesia, adresa de e-mail (nu va fi facută publică) numele organizaţiilor pe care le reprezentaţi și comentariile la adresa:

stopparteneriatstatbiserica@yahoo.com

Iniţiatori:
Vlad Plăiașu, 0755.210.748
Claudiu Crăciun, 0768.002.692
Costin Militaru, 0757.073.696
Delia Mihalache
Remus Cernea
Oana Tănase
Ovidiu Anemtoaicei

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole