La 7 noiembrie 2012, Marea Cameră a CEDO va ţine o audienţă în cauza Sindicatul “Păstorul cel Bun” c. Roumâniei

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Sursa: jurisprudentacedo.com

La 7 noiembrie 2012, orele 9:15, Marea Cameră a CEDO va ţine o audienţă în cauza Sindicatul “Păstorul cel Bun” c. Roumâniei (cererea nr. 2330/09)

Sindicatul-reclamant, Păstorul cel Bun, este fondat la 4 aprilie 2008 de către 35 de membri ai clerului şi personalului laic al bisericii ortodoxe române, în majoritate preoţi din parohiile Olteniei aflate în sud-vestul României. Scopul sindicatului, astfel cum este stabilit prin statutul său, este apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale preoţilor şi membrilor laici ai sindicatului în raporturile lor cu ierarhia Bisericii şi Minisertul Culturii şi al Cultelor. Sindicatul a solicitat acordarea personalităţii juridice şi înscrierea în registrul sindicatelor, solicitare la care reprezentantul Arhiepiscopiei s-a opus, argumentând că statutul intern al Bisericii Ortodoxe interzice înfiinţarea oricărei forme de asociaţie fără acordul prealabil al Arhiepiscopului. Ministerul Public s-a alăturat solicitării sindicatului, apreciind câ înfiinţarea sa era conformă legii şi că statutul intern al Bisericii nu putea să-l interzică, preoţii şi laicii implicaţi fiind toţi angajaţi ai bisericii şi având, în această calitate, dreptul de a se asocia pentru a-şi apăra drepturile.

Printr-o hotărâre din 22 mai 2008, Tribunalul a hotărât înscrierea sindicatului “Păstorul cel Bun” în registrul sindicatelor, conferindu-i astfel personalitate juridică. Tribunalul a considerat că membrii sindicatului erau angajaţi în baza unui contract de muncă şi că, prin urmare, dreptul lor de a-şi înfiinţa un sindicat nu putea fi subordonat obţinerii în prealabil al acordului angajatorului lor, în absenţa unei cerinţe imperative cu privire la securitatea publică sau protejarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.

Arhiepiscopul a formulat recurs împotriva hotărârii Tribunalului, susţinând că libertatea de religie şi autonomia comunităţilor religioase garantate de Constituţie erau mai presusu de libertatea de asociere sindicală. Prinr-o hotărâre din 11 iulie 2008, Tribunalul a anulat hotârârea dată de prima instanţă şi a respins cererea de acordare a personalităţii juridice şi înscriere în registrul sindicatelor pentru “Păstorul cel Bun”. Tribunalul a constatat că noţiunea de sindicat nu era prevăzută în statutul Bisericii Ortodoxe, în virtutea căruia înfiinţarea şi gestionarea asociaţiilor religioase erau subordonate binecuvântării Sinodului Bisericii. Instanţa de recurs a mai apreciat că dacă sindicatul ar fi fost înfiinţat, ierarhia Bisericii era obligată să colaboreze cu un nou organ extern cu privire la tradiţia şi regulile canonice de luare a deciziilor.

Invocând articolul 11 (libertatea de reunine şi asociere) al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, sindicatul reclamant a pretins că respingerea recursului lor a adus atingere dreptului membrilor săi să fondeze sindicate.

Cererea a fost înregistrată la CEDO la 30 decembrie 2008. Prin hotărârea din 31 ianuarie 2012, CEDO a hotărât, prin cinci voturi contra două, încălcarea articolului 11 al Convenţiei de către Statul Român. La 9 iulie 2012 colegiul Marii Camere a acceptat solicitarea de retrimitere în faţa Marii Camere formulată de către Guverun Român.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole