Grupul pentru Acţiune Socială (GAS)

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Salutăm apariţia Grupului pentru Acţiune Socială (GAS)

Statement

Grupul pentru Acţiune Socială (GAS) este un spaţiu de întâlnire pentru diversele opţiuni ideologice de stânga. Scopul platformei GAS este de a lansa dezbateri publice şi de a genera soluţii pentru o societate mai democratică şi mai echitabilă în orizontul unei lumi postcapitaliste. Monopolul ideologic exercitat de intelectualitatea autohtonă de dreapta a eliminat orice distanţă critică faţă de dezechilibrele sistemului capitalist.

Considerăm că sistemul capitalist reproduce şi adânceşte simultan inegalităţile economice, bazate pe distribuirea inechitabilă a resurselor, şi inegalităţile simbolice, vizibile în marginalizarea anumitor grupuri şi categorii de oameni. Explicaţia frecventă care se dă în România pentru această situaţie constă în a pune dezechilibrele pe seama slabei sau greşitei implementări a capitalismului în societatea românească, şi nu pe seama modului însuşi de funcţionare a capitalismului, mai ales în actuala sa versiune neoliberală.

În acest context, GAS îşi propune să dezvolte, într-o manieră creativă şi experimentală, strategii teoretice şi acţiuni publice care să dea mai multă consistenţă şi vizibilitate instrumentelor critice ale gândirii de stânga. Critica sistemului capitalist trebuie completată cu efortul de a imagina şi de a pune în practică proiecte sociale alternative care să facă posibile noi moduri de coabitare şi de acţiune, altele decât cele existente în capitalismul actual.

GAS îşi concentrează cu precădere atenţia pe trei mari direcţii, care reflectă contradicţiile majore prezente în societatea românească.

(1) Rolul ideologiei în societate, care continuă să fie una dintre temele tabu ale discursului public românesc. Triumful ideologiei neoliberale, anunţând intrarea într-o lume postideologică odată cu prăbuşirea comunismului, precum şi încercarea intelectualităţii autohtone de a identifica fără rest ideologia cu sistemul totalitar, au avut ca efect discreditarea proiectelor de stânga pe motiv că sunt „ideologice”. Confuzia, cât se poate de ideologică la rândul ei, a făcut, de altfel, ca anumite categorii sociale dezavantajate de politicile de dreapta să susţină şi chiar să considere justificate aceste politici.

(2) Dezbaterea privind relaţia dintre societate şi stat, care e dominată de ideea reducerii statului la o ipostază minimală. Raţionamentul, susţinut periodic chiar de unii reprezentanţi ai statului, că orice stat este un prost gestionar al resurselor, conduce invariabil la concluzia că structuri, funcţii şi misiuni ale lui ar trebui privatizate ori delegate unor actori privaţi. Astfel încât unul dintre efectele consensului liberal rezidă în blocarea tentativelor de a elabora strategii instituţionale care să regândească reforma statului şi dimensiunea socială a statului în noua configuraţie globală.

(3) Mobilizarea socială, care constituie una dintre temele publice în care lamentaţia şi lipsa de soluţii se completează perfect. Considerăm că pasivitatea actuală a populaţiei este rezultatul suprapunerii conformismului social indus de sistemul totalitar cu individualismul neoliberal din perioada postdecembristă. Credem însă că această stare de fapt poate fi modificată prin strategii, iniţiative şi acţiuni care să pună în practică forme de solidarizare şi mobilizare socială efective.

Metodele prin care GAS îşi propune atingerea scopului şi obiectivelor sale pot lua forme din cele mai diverse, de la participarea la conferinţe, think-tank-uri, diseminarea unor studii de critică socială, până la acţiuni în spaţiul public.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole