Getting closer – EU strategy for the Roma and local realities

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Cluj, România, 07.06.2011

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (www.gloc.ro) iniţiat de Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire din Cluj, compus din organizaţii rome şi nerome, experţi în politici sociale din România şi din străinătate, organizează o vizită de lucru în zona Pata Rât din Cluj, în data de 10 iunie 2011 cu tema “Getting closer – EU strategy for the Roma and local realities“.

Evenimentul de o zi începe la ora 10.00 cu vizita oaspeţilor la familiile care locuiesc în condiţii precare la marginea oraşului, în apropierea rampei de gunoi: „locuinţele sociale” din Pata Rât, vechiul Pata Rât / „Dallas” şi strada Cantonului. La conferinţa de presă cu începere de la ora 11.30, la sediul Fundaţiei pentru Ajutorarea Familiilor din Pata Rât vor participa Fotis Filippou, Isabela Mihalache, Yesim Oruc, Alexandros Tsolakis şi Enikő Vincze.

De la ora 11.45 se demarează forumul social cu următoarea agendă:

Introducerea problemei, a evenimentului şi a participanţilor – Pavel Doghi (Asociaţia Amare Prhala, gLOC) şi Enikő Vincze (Fundaţia Desire, gLOC);

Dreptul la locuire şi încălcarea lui – Isabela Mihalache (European Roma Rights Center Budapest), Fotis Filippou (Amnesty International, London) şi Vasile Gîlbea (Romani Criss, Bucureşti);

Instituţii internaţionale pentru locuire decentă – Alexandros Tsolakis (DG Regional Policies, European Commission, Brusseles) şi Yesim Oruc (United Nations Development Program);

Problemele locuirii în comunităţi de romi marginalizate – Bert Loiij (Fundaţia Pro Roma/ comunitatea Dallas), Ernest Creta („locuinţe sociale” Pata Rât) şi Cristian Czuli (strada Cantonului).

La forumul social vor participa cu intervenţii: Cornelia Ernst, Parlamentul European; Ioannis Dimitrakopoulos, European Union Fundamental Rights Agency, Viena; Ilie Dincă, Agenţia Naţională pentru Romi, Bucureşti; István Hallér, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Bucureşti; Alexandru Cordos, Senatul României; Mircea Giurgiu, Parlamentul României; Horea Uioreanu, Parlamentul României; David Mark, Alianţa Civică a Romilor din România; Delia Niţă, Centrul pentru Resurse Juridice, Bucureşti; Kálmán Mizsei, Open Society Institute, Making the Most of EU Funds for Roma, Budapest; Adrian Szelmenczi, Agenţia pentru Monitorizarea Presei, Bucureşti; Kai Brand-Jacobsen, PATRIR; Mihai Gotiu, Asociaţia Profesioniştilor din Presă, Cluj; reprezentanţi ai primăriei. La eveniment vor mai fi prezenţi: Péter Eckstein-Kovács, iar dintre membrii gLOC, Gabriel Bădescu, Adrian Dohotaru, Norbert Petrovici, Cristina Raţ, Maria Roth, Simona Şerban şi Gerhard Spitzer. La eveniment vor fi prezentate lucrări artistice realizate de organizaţia noastră parteneră, Proiect Protokoll din Cluj.    

După vizita în Pata Rât, oaspeţii evenimentului se vor întâlni la un prânz de lucru cu experţi romi, mediatori şcolari şi sanitari locali. Cu începere de la ora 15.30, la sediul de pe strada Berăriei nr. 6 al Centrului de Incluziune Socială a Persoanelor de Etnie Romă Nord-Vest va avea loc atelierul care îşi propune identificarea soluţiilor, definirea strategiilor şi elaborarea unui plan de lucru şi de colaborare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuire ale comunităţilor marginalizate de romi din Cluj.

Din partea gLOC:

Pavel Doghi, preşedinte Asociaţia Amare Prhala, Cluj

Enikő Vincze, profesor dr., Universitatea Babeş-Bolyai, preşedinte Fundaţia Desire, Cluj

Cristina Raţ, lector dr., Universitatea Babeş-Bolyai

Adrian Dohotaru, secretar Grupul pentru Acţiune Socială

Contact:

gloc.cluj@gmail.com

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole