Europe: Economic Crisis and Political Alternatives with Mark Blyth & Michael Roberts

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

[for Romanian and Hungarian please scroll down]

Culture and Politics of Crisis V
21.06 2017

Europe: Economic Crisis and Political Alternatives
with Mark Blyth & Michael Roberts

Where is Europe going and what can be done about its economic malaise? The final instalment of our series of lectures ‘Culture and Politics of Crisis’ focuses on the current European political and economic deadlock. As such, it sets the stage for a dialogue between two of the most important political economists of our time: Mark Blyth and Michael Roberts. For Roberts, the European crisis is diagnosed from a Marxist perspective. For Blyth, the analysis is infused by heterodox Keynesian views. Consequently, the two scholars diverge both in terms of situating the main cause of crisis and the main solution to it: for Roberts the emphasis falls on the general fall of the rate of profit affecting capital in our time, with anti-capitalism as the solution. For Blyth the crisis is caused by a lack of demand and investment and the way out is a different kind of capitalism. Between these diverging diagnostics and challenging solutions affecting the global and continental predicament, the fate of the East of Europe will also come in the spotlight: what are the limits of the semi-peripheral condition of this region and what remedies does it permit – Lexit, national sovereignty, regionalism à la Visegrad? Is a reformed, more social and egalitarian EU possible? Or, if not, how – or even why? – should we stop its nationalist disintegration?

Mark Blyth teaches at Brown University, and is the author of Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the 20th Century (2002) and Austerity. The History of a Dangerous Idea (2015).

Michael Roberts is a Marxist economist living in London, author of The Great Recession (2009) and The Long Depression (2016).

Moderators:
Cornel Ban (Boston University, author of How Global Neoliberalism Goes Local (2016))
Alex Cistelecan (Petru Maior University, CriticAtac)

The lecture will be held in English

Culture and Politics of Crisis is part of Fiction, Rhetorics, Facts program developed bz tranzit.ro since 2012.

The main partner of tranzit.ro is ERSTE Foundation
Media partners: CriticAtac, Vatra

address:
tranzit.ro/Cluj
str. Brassai Samuel nr. 5, Cluj
contact:
Attila Tordai-S.
attila.tordai@tranzit.org
0745182672
http://ro.tranzit.org/

————————–——————–

(RO)

Cultură și politică a crizei V
21.06.2017

Europa: Criză economică și alternative politice
Mark Blyth & Michael Roberts

Încotro se îndreaptă Europa și ce putem face în privința impasului său economic? Ultima întâlnire din cadrul seriei noastre de conferințe „Cultură și Politică a Crizei” este dedicată actualei crize economice și politice europene și ia forma unui dialog între doi dintre cei mai importanți economiști politici ai timpurilor noastre: Mark Blyth și Michael Roberts. Pentru Roberts, criza europeană este diagnosticată dintr-o perspectivă marxistă; pentru Blyth, analiza merge pe urmele unei abordări heterodox keynesiene. Implicit, cei doi autori sunt în dezacord atât în ce privește identificarea cauzei crizei, cât și în ce privește formularea soluțiilor sale. Pentru Roberts, accentul cade pe căderea ratei de profitabilitate ce afectează capitalismul actual, cu anticapitalismul ca soluție. Pentru Blyth, criza este produsă de o scădere a cererii și investițiilor, iar calea de ieșire e un alt fel de capitalism. În câmpul de probleme trasat de aceste diagnostice și soluții divergente, dar deopotrivă de presante și exigente, o atenție privilegiată va fi acordată Estului Europei: care sunt limitele condiției de semi-periferie ale acestei regiuni și ce remedii permite – Lexit, suveranism național, regionalism à la Visegrad? E posibilă o altă Uniune Europeană, mai egalitară și socială? Sau, dacă nu, cum – și de ce – ar trebui să blocăm dezintegrarea ei naționalistă?

Mark Blyth predă la Brown University și este autor al Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the 20th Century (2002) și Austerity. The History of a Dangerous Idea (2015) [Austeritatea. Istoria unei idei periculoase, Tact, 2016]
Michael Roberts este un economist marxist care trăiește la Londra, autor al The Great Recession (2009) și The Long Depression (2016).

Moderatori
Cornel Ban (Boston University, autor al How Global Neoliberalism Goes Local (2016))
Alex Cistelecan (Universitatea Petru Maior, CriticAtac)

Discuția va fi purtată în engleză

Proiectul Cultură și politică a crizei face parte din programul “Ficțiune, retorică, fapte” dezvoltat de tranzit.ro din 2012

Partenerul principal al tranzit.ro este ERSTE Stiftung

Parteneri media: CriticAtac, Vatra

address:
tranzit.ro/Cluj
str. Brassai Samuel nr. 5, Cluj
contact: Attila Tordai-S.
attila.tordai@tranzit.org
0745182672
http://ro.tranzit.org/
————————–——————–

(Hu)
Krízisultúra és válságpolitika V.
2017. 06. 21.

Európa: gazdasági válság és politikai alternatívák

Mark Blyth & Michael Roberts

Merre tart Európa – és mit tehetünk gazdasági gyengélkedése vonatkozásában? “ Krízisultúra és válságpolitika” sorozatunk utolsó rendezvénye az európai gazdaság és politika jelenlegi válságát járja körül, egy Mark Blyth és Michael Roberts – korunk két meghatározó politikai közgazdásza – által folytatott párbeszéd keretében. Míg Roberts egy marxista nézőpontból állítja fel az európai válság diagnózisát, Blyth elemzése egy heterodox keynesiánus megközelítést követ. A két szerző következésképpen mind a válság okát, mind a lehetséges megoldásokat eltérő módon ítéli meg: Roberts a profitrátának a jelenlegi kapitalizmust meghatározó általános süllyedését hangsúlyozza, a megoldást pedig az anti-kapitalizmusban látja; Blyth szerint a válságot a kereslet és a befektetések csökkenése okozza, a kiút pedig egy másfajta kapitalizmus volna. A globális és a kontinentális kihívásokra adott eltérő diagnózisok és megoldásjavaslatok e kontextusában Kelet-Európa helyzete külön figyelmet érdemel: melyek a régió félperiférikus gazdasági helyzetéből fakadó korlátok, és hogyan haladhatóak meg – egy Lexit, a nemzeti szuverenitás, vagy egy Visegrád-típusú regionalizmus által? Lehetséges-e egy másfajta, egalitáriusabbá és szociálisabbá reformált Európai Unió? Vagy ha ez nem lehetséges, hogyan kellene megállítani – illetve: meg kellene-e egyáltalán akadályozni – az unió nacionalista dezintegrációját?

Mark Blyth a Brown University tanára és a Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the 20th Century (2002), továbbá az Austerity. The History of a Dangerous Idea (2015) [Austeritatea. Istoria unei idei periculoase, Tact, 2016] szerzője.

Michael Roberts Londonban élő közgazdász, a The Great Recession (2009) és a The Long Depression (2016) szerzője.

Moderátorok
Cornel Ban (Boston University, a How Global Neoliberalism Goes Local (2016) szerzője)
Alex Cistelecan (Petru Maior Egyetem, CriticAtac)

A Krízisultúra és válságpolitika a tranzit.ro által kezdeményezett “Fikció, retorika, tények” program része.

Médiapartnerek: CriticAtac, Vatra
A tranzit.ro fő partnere az ERSTE Stiftung

cím:
tranzit.ro/Cluj
Brassai Samuel u. 5. Kolozsvár
további információ:
Tordai-S. Attila
attila.tordai@tranzit.org
0745182672
http://ro.tranzit.org/

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole