Dezastru plătit cu salariu de vis: 29.000 € pe lună

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Sursa:Adevarul

Raportul Curţii de Conturi pentru 2010 radiografiază neregulile managementului asigurat de Angela Toncescu, cu un salariu lunar de 29.000 de euro pe lună, la Supravegherea Asigurărilor. Trasă pe dreapta, ea este azi vicepreşedinte la UNPR.

Timp de cinci ani (2006-2011), cât a fost la conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), a refuzat să-şi menţioneze salariul primit. ,,Adevărul” a arătat în exclusivitate, anul trecut, care era motivul: salariul era imens – 29.000 de euro pe lună.

După expirarea mandatului, anul trecut, Angela Toncescu (58 de ani) a încercat să rămână în cărţi pentru încă un mandat. Nu a reuşit, mai ales din cauza deficitului de imagine pe care şi l-a creat prin nerespectarea legii Agenţiei Naţionale de Integritate şi din cauza unor suspiciuni că ar favoriza anumiţi operatori de pe piaţa asigurărilor. A fost trasă pe dreapta şi propulsată pe funcţia de vice-preşedinte la UNPR.

La câteva luni de la încheierea mandatului său, Curtea de Conturi a prezentat în Raportul pentru anul 2010 rezultatele controlului la instituţia păstorită timp de cinci ani de Angela Toncescu. Concluzia: nu numai că Toncescu a luat o grămadă de bani, dar a creat şi haos în instituţie. Încercările reporterilor ,,Adevărul” de a o contacta pe Angela Toncescu, pentru ca aceasta să-şi exprime un punct de vedere legat de raportul Curţii de Conturi au rămas fără răspuns.

Manager sau vătaf?

Potrivit raportului Curţii de Conturi, în mandatul Angelei Toncescu, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor au fost ignorate atât Legea Contabilităţii, cât şi cea a achiziţiilor publice. ,,În urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului CSA, pe anul 2010, au fost constatate abateri de la legalitate privind: organizarea şi conducerea contabilităţii; organizarea controlului intern; inventarierea patrimoniului; decontarea cheltuielilor aferente deplasărilor în străinătate; modul de gestionare, completare şi confirmare a foilor de parcurs; efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului; achiziţiile publice”, este subliniat în raport.

Astfel, una dintre cele mai grave abateri constatate de auditori este aceea că CSA – autoritatea însărcinată cu controlul şi supravegherea pieţei asigurărilor – nu a avut un departament de control intern, aşa cum cerea legea, şi niciun departament de control financiar preventiv. Aşa se face că la CSA nu doar că nu a fost inventariat patrimoniul instituţiei aşa cum prevedea legea, dar nu a existat niciun inventar al datoriilor, al capitalurilor proprii şi al activelor în curs de execuţie. ,,S-a constatat că nu au fost inventariate şi nu au fost întocmite situaţii distincte pentru următoarele posturi care ar fi trebuit cuprinse în bilanţ: Decontări între unităţi şi subunităţi; Drepturi de personal; Alte datorii şi creanţe cu personalul; Furnizori; Decontări din operaţiuni în curs de clarificare; Creditori; Rezerve din reevaluare; Rezultatul reportat; Imobilizări corporale în curs de execuţie”, notează auditorii Curţii de Conturi.

Plasamente ,,umflate”

La CSA, legea a fost încălcată chiar şi în cazul plasamentelor financiare făcute de instituţie, valoarea obligaţiunilor bancare cumpărate de la anumite bănci fiind ,,umflată” cu sute de mii de euro. ,,În procesul-verbal de inventariere, încheiat la data de 31.12.2010, obligaţiunile achiziţionate de CSA, în luna octombrie 2010, de la Banca Transilvania, au fost înscrise la valoarea totală de achiziţie, 54.305.000 de lei, şi nu la valoarea actualizată, 51.579.000 de lei”, este exemplificat în raportul Curţii de Conturi.

Practic, reprezentanţii CSA au ignorat deprecierea obligaţiunilor a căror valoare reală era mai mică cu peste 2,7 milioane de lei (aproximativ 630.000 de euro). În anul de criză 2010, Angela Toncescu a fost darnică cu subalternii săi şi când a venit vorba de deplasări în străinătate, deşi legea o obliga să reducă cheltuielile la acest capitol. Astfel, ,,s-a constatat acceptarea decontării unor cheltuieli de transport, pentru transport cu taxiul pe distanţa «aeroport – hotel» şi «hotel – aeroport», precum şi transport în interiorul localităţii, în valoare de 6.879,34 euro, contrar prevederilor legale”, mai arată auditorii Curţii de Conturi. Mai mult, nu a existat un control nici în privinţa folosirii maşinilor de serviciu de către angajaţii CSA: foile de parcurs ale unor maşini nu au fost completate, iar evidenţa consumului de carburant era ţinută doar de şoferi.

Achiziţii publice după bunul plac

Auditorii Curţii de Conturi au sesizat şi Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, cerând sancţionarea CSA pentru încălcarea legii în cazul a două contracte. Astfel, potrivit raportului, CSA nu le-a comunicat firmelor înscrise la licitaţie şi celor care au depus oferte acceptabile, dar nu au fost declarate câştigătoare, o dată-limită până la care ar fi putut contesta licitaţia sau concursul de oferte. În plus, reprezentanţii CSA au uitat să completeze procesul-verbal de deschidere a ofertelor cu toate ofertele primate.

În cazul unui contract de servicii, subalternii Angelei Toncescu au încălcat flagrant Legea achiziţiilor publice, incluzând în preţul plătit firmei declarate câştigătoare 4.000 de euro (care ar fi reprezentat preţul unor asigurări medicale), deşi această sumă nu se regăsea în oferta depusă de societatea respectivă. ,,În aceste condiţii, valoarea totală a contractului este mai mare faţă de valoarea care a fost avută în vedere la întocmirea clasamentului privind stabilirea ofertei câştigătoare”, concluzionează auditorii Curţii de Conturi.

7.000 de euro a cheltuit Angela Toncescu şi subordonaţii săi de la CSA în 2010 numai pe taxiuri.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole