Comunicat gLOC

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

Comunicat apel gLOC

pentru soluţionarea pe cale amiabilă a situaţiei de pe Cantonului Fără Număr

 

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) propune Primăriei Cluj-Napoca,  Organizaţiei Creştine Ecce Homo şi locuitorilor de pe strada Cantonului,  în calitate de pârâţi, şi Companiei Naţionale de Căi Ferate SA Bucureşti  – Regionala CF Cluj, în calitate de reclamant, soluţionarea pe cale amiabilă a procesului legat de  locuinţele de pe str. Cantonului. [1]

La ultima înfăţişare în proces din data de 19.08.2011, s-a dispus o amânare până pe 2 septembrie. Răgazul oferă părţilor implicate în proces să găsească soluţii pentru a amortiza situaţia conflictuală. Întrucât niciuna dintre părţile implicate nu doreşte evacuarea forţată a celor peste 120 de familii aflate pe str. Cantonului, ilegală potrivit legislaţiei internaţionale, gLOC face un apel către instituţiile implicate pentru a se întâlni, alături de membri gLOC şi de locatari de pe str. Cantonului Fără Număr, cu scopul de a dezamorsa diferendele legale.

Un astfel de cadru deliberativ conciliator ar facilita identificarea unor interese comune de lungă durată şi împăcarea divergenţelor actuale, ce rezultă din accentul diferit pe drepturile de proprietate asupra terenului de pe strada Cantonului şi drepturile umane fundamentale privind locuirea şi interzicerea evacuării forţate.

Reamintim că protocoalele de colaborare încheiate între Fundaţia Ecce Homo şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca în 2004, respectiv în 2005 menţionează că terenul pe care Organizaţia Creştină Ecce Homo urma să construiască 50 de case aparţine primăriei. Iar în Citaţia emisă de către Judecătoria Cluj-Napoca în 31 mai 2011 împotriva locuitorilor de pe strada Cantonului Fără Număr, CFR Cluj cere eliberarea terenului aflat în proprietatea sa de toate construcţiile amplasate acolo. Această situaţie impune clarificarea relaţiilor de proprietate între Primărie şiCFR şi luarea în considerare a faptului că locuitorii acestor case deţin contracte de comodat şi nu ocupă abuziv terenul pe care sunt situate casele lor.

Reamintim totodată că dispunerea fără somaţie sau trecerea unui termen a construcţiilor de pe strada Cantonului ar duce la o situaţie de evacuare forţată, care, conform Rezoluţiei Naţiunilor Unite 28/2004 este ilegală în orice condiţii, indiferent de legalitatea situaţiei locative. România a semnat această rezoluţie internaţională, prin urmare, conform Constituţiei, rezoluţia a devenit parte integrantă a legislaţiei naţionale, chiar şi în absenţa unor reglementări specifice.   

Apelul lansat de gLOC se bazează pe paragraful Citaţiei judecătoreşti prin careCFRface referire la adresa nr. 84789, 84810/20.04.2011 primită de la Primărie, în care aceasta afirmă că “a întreprins demersuri pentru construirea de locuinţe sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât, urmând ca pe viitor să se analizeze situaţia cetăţenilor de etnie romă şi necesitatea construirii altor zone pentru relocarea acestora în funcţie de oportunitatea acestor demersuri”. Acest articol al Citaţiei indică buna-intenţie a Primăriei, cât şi a Regionalei CF Cluj, de a reloca persoanele de pe strada Cantonului doar în condiţiile în care li se vor putea asigura alternative locative adecvate. Respectarea dreptului la proprietate nu poate fi prioritară respectării unor drepturi umane fundamentale, cum este dreptul la securitate şi locuire adecvată.

Apelul la concilierea părţilor aflate în proces juridic se fundamentează şi pe demersurile începute de Primăria Cluj-Napoca pe baza Memorandumului de Înţelegere încheiat cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) în 10 iunie 2011 în vederea elaborării şi implementării unui proiect integrat de locuire, care să contribuie la incluziunea socială a comunităţilor marginalizate de romi.

Sperăm într-un răspuns pozitiv la acest apel şi iniţierea unor demersuri ce vor aduce soluţii optime pentru toate părţile implicate, contribuind la climatul social pozitiv al municipiuluiCluj-Napoca.  

Din partea echipei gLOC:

Pavel Doghi, preşedinte Asociaţia Amare Prhala, Cluj (0264 428 148)

Enikő Vincze, profesor dr., Univ. Babeş-Bolyai, preş. Fundaţia Desire, Cluj (0740 137 561)

Cristina Raţ, lector dr., Universitatea Babeş-Bolyai

Adrian Dohotaru, secretar Grupul pentru Acţiune Socială (0740 070 531)

 23.08.2011.[1] Persoanele care locuiesc pe strada Cantonului fără număr din municipiul Cluj-Napoca au primit o citaţie datată 31 mai 2011, Dosar Nr. 13912/211/2011 pentru chemare în judecată în calitate de pârât de către Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj, reclamant de fond. Reclamantul solicita emiterea unei ordonanţe prezidenţiale fără somaţie sau trecerea unui termen pentru ridicarea construcţiilor improvizate pe terenulCFR al Staţiei Cluj-Napoca Est şi plata cheltuielilor de judecată. CFR revendica: pârâţii să fie obligaţi să ridice toate construcţiile, iar în caz că refuză, CFR să fie autorizată să elibereze terenul pe cheltuiala pârâţilor.  Ulterior, CFR a chemat în instanță în calitate de pârât municipalitatea clujeană și  Organizația Ecce Homo.

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole