CĂȘI SOCIALE ACUM!

Redacția
Texte selectate sau scrise de echipa redacţională: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Florin Poenaru.

– Comunicat de presă –

Fundaţia Desire lansează astăzi, 4 mai 2016, campania Căși sociale acum!, o iniţiativă civic-activistă ce urmăreşte problematizarea locuirii sociale în oraşul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului public locativ şi al transformării locuirii în afacerea imobiliară din ultimele decade care ajunge să nu mai răspundă nevoii locuitorilor oraşului[1], cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite să ocupe fondul locativ public[2].

Pentru a schimba tendința predominantă în domeniul politicii locuirii sociale în municipiul Cluj-Napoca, pentru a susţine îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor care contribuie la acest oraș, urmărind să promoveze dreptatea socială pentru persoanele împinse la marginea societății de unde munca și ființa lor este inferiorizată, umilită și exploatată este nevoie de o politică care stabileşte primordialitatea locuirii (Housing first) în guvernarea locală și astfel recunoaște importanța centrală a condiției locative în viața materială, socială și psihică a oamenilor.

Parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire, campania Căși sociale acum! pleacă de la deprivările şi nedreptăţile locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului. Locuirea pe această stradă a fost cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social ale căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului, campania Căși sociale acum!, precum întreg programul din care face parte, plasează acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative, a inegalităţilor de clasă și a politicilor care contribuie la producerea acestora.

Campania “Căși sociale acum!” îşi propune să aducă subiectul drepturilor locative pe agenda publică locală, iar în particular a accesului la locuinţe din fondul public al persoanelor marginalizate social. Ne alăturăm mișcărilor care interoghează inegalitățile și nedreptățile sociale, inclusiv cele locative ca fenomen de clasă. Prin campanie, urmărim să construim “locuirea socială” ca subiect politic și ca problemă de interes public. Ne propunem să generăm activism civic pentru locuirea socială în vederea responsabilizării administrației publice locale față de obligațiile sale prevăzute de lege în relație cu persoanele marginalizate social. Legislația românească din domeniul social definește asigurarea dreptului de a avea acces la locuință nu doar ca un obiectiv major al administrației publice, ci şi ca o obligație a acesteia. Clujul are nevoie de Campania Căși sociale acum! pentru a decide asupra unor măsuri de atribuire a locuințelor sociale din fondul public definite la intersecția prevederilor legislației locuirii, legislației sociale, a nediscriminării şi a administrației publice locale.

Campania Căși sociale acum! cheamă candidații la funcțiile administrației locale și județene, precum și cetățenii cu domiciliul și/sau reședința în orașul Cluj să acționeze împreună în vederea identificării și implementării unor măsuri pentru (1) dezvoltarea stocului public de locuințe sociale și (2) modificarea criteriilor de atribuire a acestor locuințe în așa fel încât ele să faciliteze accesul la locuințe sociale al persoanelor cele mai marginalizate. Estimările arată că perspectivele de dezvoltare ale orașului ca “oraș competitiv” (a cărei “competitivitate” se definește și prin forța de muncă ieftină care atrage investiții străine) vor implica și dezvoltarea afacerilor imobiliare. În acest context, nici administrația publică locală, nici companiile private nu vor fi interesate să subvenționeze locuirea într-un mod care să răspundă nevoilor oamenilor și nu nevoii creșterii profitului dezvoltatorilor imobiliari. Clujul are nevoie de Campania Căși sociale acum! pentru a impulsiona dezvoltarea unui oraș pentru oameni, și nu pentru profit, un model de dezvoltare care crește fondul locativ de stat prin mai multe căi și alocă un buget adecvat investițiilor aferente.

Persoane de contact: Enikő Vincze (0740 137 561), Noemi Magyari (0740 137 586), Simona Ciotlăuş (0747 810 818)

Urmăriţi campania Căși sociale acum! pe siteul Fundaţiei Desire http://www.desire-ro.eu/?cat=116 şi pe pagina de Facebook a campaniei https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/?ref=br_rs&qsefr=1

.

[1] Conform datelor Primăriei, în anul 2014 stocul de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul Cluj-Napoca era de 1554 locuinţe, cuprinzând 174 locuințe construite prin programul Agenției Naționale de Locuințe (ANL), 1368 locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat, precum și 12 locuințe de necesitate. În perioada 2007-2014, administrația publică locală nu a reușit să suplinească totalul ieșirilor din fondul locativ de stat (1046) cu noi construcții de locuințe sociale (421). Totodată, administraţia nu a reuşit să acopere nevoia de locuințe sociale în rândurile persoanelor/ familiilor cu venituri mici sau măcar al celora dintre ele care nu au în proprietate privată locuințe nici prin moștenire de la părinții împroprietăriți după 1990, nu au resurse pentru chirie privată sau pentru obținerea unui credit imobiliar și locuiesc în condiții care zi de zi le pune în pericol sănătatea.

[2] Mai multe hotărâri succesive ale Consiliului Local al Municipiului limitează accesul persoanelor care nu pot face “dovada unui venit permanent pe ultimele 12 luni”. Acest criteriu a fost retras și reintrodus de câteva ori de-a lungul anilor. HCL nr. 296/2008 l-a definit drept “criteriu eliminatoriu”, iar HCL 389/2010 a declarat neeligibile “persoanele care nu pot face dovada unui venit permanent”. Această abordare a fost reiterată prin hotărârile subsecvente ale Consiliului Local, precum HCL 363/2012, HCL 150/2013 și HCL 434/2015. Eliminarea persoanelor care nu au venituri (sau au venituri doar din venitul minim garantat) din categoria solicitanților eligibili pentru locuință socială și desconsiderarea precarității și sărăciei condițiilor de locuire în procesul de selecție a solicitanților nu are numai un caracter nelegal ci funcționează şi ca o practică de tratament inegal împreună cu alte criterii de selecție care discriminează în mod indirect persoanele marginalizate social (de exemplu criteriul studiilor sau cel al stării civile).

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole