Arhive etichetă: bugetul bucurestiului

București: povestea orașului cu prea mulți bani

Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ ñìîòðåòü îíëàéí â õîðîøåì êà÷åñòâå TEMA: Alegeri locale 2012 Când vorbim de finanțele publice din România, cuvinte cheie sunt deficitele cronice, indisciplina și cârpeala. Nu este însă cazul administrației publice locale di ..